Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj so »prednostne manj pomembne institucije«?

24. marec 2016 (zadnja sprememba: 12. december 2018)

Okvirna uredba o enotnem mehanizmu nadzora (EMN) določa, da »ECB opredeli splošna merila, zlasti ob upoštevanju tveganosti in potencialnega vpliva na domači finančni sistem zadevnega manj pomembnega nadzorovanega subjekta, na podlagi katerih se določi, katere informacije se uradno sporočijo za katere manj pomembne nadzorovane subjekte«. V tej luči se je že na samem začetku delovanja EMN v novembru 2014 izkazalo, da je takšen prednostni seznam potreben.

Manj pomembna institucija je lahko med »prednostne« razvrščena iz več razlogov. Za »prednostne« samodejno veljajo tiste manj pomembne institucije, ki so tik pred tem, da zaradi velikosti postanejo pomembne. Pri tem velja tudi pravilo najmanj treh prednostnih manj pomembnih institucij na državo. Poleg tega se pri razvrščanju manj pomembnih institucij med prednostne upoštevata njihova tveganost ter vpliv na nacionalno gospodarstvo. Kar zadeva tveganost, pristojni nacionalni organi tveganja ocenjujejo v okviru rednega nadzora, pri katerem uporabljajo skupno metodologijo EMN. Pri tem upoštevajo več elementov, kot so poslovni model institucije, njeno notranje upravljanje in upravljanje tveganj ter tveganja za kapital, likvidnost in financiranje. S presojo vplivov ocenijo, kakšen je vpliv manj pomembne institucije na domači finančni sistem in na EMN. Pri tem poleg velikosti institucije (bilančna vsota) upoštevajo tudi, kako je povezana z ostalimi institucijami v finančnem sistemu.

Whistleblowing