Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Dziļāks ieskats APP darbībā

25.03.2015.

Žans Pols Redojēns (Jean-Paul Redouin), Administratīvās pārskatīšanas padomes (APP) priekšsēdētājs, atbild uz jautājumiem par APP specifisko lomu ECB banku uzraudzībā.

Administratīvās pārskatīšanas padome (2015. gada 25. martā)

The ABoR

Vai Jūs varētu raksturot APP pozīciju kopējā banku uzraudzības struktūrā?

Jā, uzskatu, ka ir svarīgi, lai cilvēki saprastu, kas īsti mēs esam. Mūs nevar uzskatīt par Padomes konsultantu. Un mūs nevar uzskatīt arī par tiesnesi. Kopā esam pieci pastāvīgie locekļi un divi vietnieki. Esam no dažādām valstīm un mums ir atšķirīga izglītība. Mums ir pieredze tādās jomās kā centrālo banku darbība, banku uzraudzība, banku tiesības – mūsu vidū ir pat divi profesori. Mēs visi tikām iecelti amatā uz pieciem gadiem, sākot no pagājušā augusta.

Kāda tieši ir APP loma?

Jebkura fiziska vai juridiska persona var pieprasīt, lai tiktu pārskatīts ECB lēmums, kas adresēts šai personai vai tieši un individuāli skar šo personu. Pēc šāda pieprasījuma mēs veicam ECB lēmuma iekšēju administratīvu pārskatīšanu. Pēc tam, pamatojoties uz mūsu speciālajām zināšanām un spriedumu, sniedzam savu atzinumu. Pieprasījuma iesniedzējs pēc izvēles var apstrīdēt ECB lēmumu arī tiešā veidā Eiropas Savienības Tiesā.

Vai Uzraudzības valdei un Padomei obligāti jāņem vērā APP atzinums?

Mūsu atzinums nav saistošs. Uzraudzības valde var izlemt, vai tā rīkosies atbilstoši tam un vai ierosinās Padomei mainīt vai apstiprināt sākotnējo lēmumu. ECB Padomei ir tiesības pieņemt vai noraidīt ierosinājumu un izlemt, kā tā rīkosies.

Kas notiek, ja tās nolemj nerīkoties atbilstoši jūsu atzinumam?

Tad banka var apstrīdēt lēmumu Eiropas Savienības Tiesā un šādā gadījumā tai būs pieejami visi mūsu darba protokoli. Tiesa redzēs, ka ieteikums rīkoties tā vai citādi nav ņemts vērā, un jautās – kāpēc?

Tātad jūsu rokās ir reāla vara?

Jā. Mūsu pastāvēšanas fakts sakņojas principos, kas ir ECB izveides un virzības uz monetāro savienību pamatā. ECB bija jānes atbildība, jo tai piešķirtas pilnvaras lemt par visu euro zonas dalībvalstu monetāro politiku.

Tagad ir izveidots vēl viens liels pīlārs – banku savienība – un tajā Uzraudzības valde un pēc tam Padome pieņem lēmumus par bankām. Šajās bankās ir daudz darbinieku, un šie lēmumi var ietekmēt to darbību.

Tāpēc ES likumdevēji radījuši banku uzraudzības sistēmu, kurā iestrādāti kontroles un līdzsvara mehānismi. Ja bankas nepiekrīt lēmumam, tās var pieprasīt tā pārskatīšanu.

Tātad šajā sistēmā ECB neatkarīgi pieņem lēmumus. Bet APP, kuras sastāvā ir neatkarīgas personas, pilnvarota – pēc bankas pieprasījuma – pārskatīt šos lēmumus un sniegt atzinumu.

Vai jūs reāli tiekaties ar pašiem banku pārstāvjiem?

Jā, mēs nestrādājam tikai ar banku sniegtajiem skaidrojumiem un argumentiem, mēs veltam laiku arī tam, lai personiski uzklausītu cilvēkus. Banku pārstāvji ierodas Frankfurtē. Jau ir bijuši vairāki gadījumi, kad banku valdes locekļi un izpilddirektori snieguši mums skaidrojumu par saviem argumentiem. Tā ir iespēja uzzināt, kādu iemeslu dēļ ticis apstrīdēts ECB lēmums.

Kāda ir jūsu darba diena? Kāda tā bijusi līdz šim?

Tā bijusi samērā intensīva. Sanāksmju starplaikos mums ir telekonferences, lai nepārtraukti uzturētu kontaktus un pārbaudītu dokumentus. Tas prasa daudz laika, jo tā ir viedokļu apmaiņa. Mums ir jāveic novērtējums, pamatojoties uz dažādiem viedokļiem. Regula nosaka, ka mums ir jābalso. Kā priekšsēdētājs es uzskatu, ka vissvarīgākais ir, lai mums būtu atklātas un brīvas diskusijas. Tas patiešām ir komandas darbs. Līdz šim tas ritējis raiti.

Whistleblowing