Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Λίγα λόγια για το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

25/3/2015

Ο Jean-Paul Redouin, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης, απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον συγκεκριμένο ρόλο που διαδραματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης στη νέα εποχή της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ.

Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης (στις 25 Μαρτίου 2015)

The ABoR

Θα μπορούσατε να παρουσιάσετε εν συντομία τη θέση που κατέχει το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης στο συνολικό πλαίσιο τραπεζικής εποπτείας;

Βεβαίως. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς κάνουμε. Δεν είμαστε σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ούτε και δικαστές. Το συμβούλιο μας απαρτίζεται από πέντε μόνιμα μέλη και δύο αναπληρωτές. Προερχόμαστε από διαφορετικές χώρες και έχουμε διαφορετικό υπόβαθρο. Διαθέτουμε εμπειρία σε θέματα κεντρικών τραπεζών, τραπεζικής εποπτείας και τραπεζικού δικαίου. Μάλιστα, στο συμβούλιο μετέχουν δύο καθηγητές Δικαίου. Η διάρκεια της θητείας μας, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο, είναι πενταετής.

Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να ζητήσει την επανεξέταση απόφασης της ΕΚΤ η οποία του απευθύνεται ή το αφορά άμεσα και μεμονωμένα. Μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος, διενεργούμε εσωτερική διοικητική επανεξέταση της απόφασης αυτής. Στη συνέχεια, βασιζόμενοι στην εμπειρογνωμοσύνη και την κρίση μας, παρέχουμε τη γνώμη μας. Το πρόσωπο που υπέβαλε το αίτημα επανεξέτασης μπορεί επίσης να επιλέξει να προσφύγει κατά της απόφασης της ΕΚΤ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης;

Η γνώμη μας δεν είναι δεσμευτική. Εναπόκειται στο Εποπτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα λάβει υπόψη τη γνώμη μας ή όχι και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την τροποποίηση ή την επικύρωση της αρχικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να επιλέξει αν θα λάβει υπόψη την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου ή όχι και να ενεργήσει αναλόγως.

Τι θα συμβεί αν αποφασίσουν να μην ενεργήσουν σύμφωνα με τη γνώμη σας;

Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα που υπέβαλε το αίτημα επανεξέτασης μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, θα υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαδικασίες μας που ακολουθήσαμε. Το Δικαστήριο θα διαπιστώσει ότι ο τρόπος δράσης που προτείναμε δεν ελήφθη υπόψη και θα ζητήσει να μάθει το γιατί.

Άρα έχετε πραγματική δύναμη;

Ναι. Η δημιουργία του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης στηρίζεται στις αρχές στις οποίες βασίστηκε η δημιουργία της ΕΚΤ και η μετάβαση προς τη νομισματική ένωση. Η ΕΚΤ έπρεπε να υπόκειται σε λογοδοσία λόγω της εξουσίας της να λαμβάνει αποφάσεις νομισματικής πολιτικής για όλες τις χώρες μέλη του ευρώ.

Σήμερα έχουμε οικοδομήσει ακόμα έναν σημαντικό πυλώνα της τραπεζικής ένωσης από την άποψη ότι το Εποπτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν αποφάσεις για τις τράπεζες. Αυτές οι αποφάσεις μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τράπεζες, οι οποίες απασχολούν πολλούς υπαλλήλους.

Για αυτόν τον λόγο, ο νομοθέτης της ΕΕ δημιούργησε ένα σύστημα τραπεζικής εποπτείας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί έλεγχοι και ισορροπίες (checks & balances). Οι τράπεζες μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση απόφασης με την οποία δεν συμφωνούν.

Διαθέτουμε επομένως ένα σύστημα βάσει του οποίου η ΕΚΤ λαμβάνει τις αποφάσεις της ανεξάρτητα. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης, το οποίο απαρτίζεται από ανεξάρτητα πρόσωπα, έχει την εξουσία -κατόπιν αιτήματος κάποιας τράπεζας- να επανεξετάζει αυτές τις αποφάσεις και να παρέχει γνώμη.

Πραγματοποιείτε συναντήσεις με τους εκπροσώπους των τραπεζών;

Ναι. Το έργο μας δεν στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα υπομνήματα και στα επιχειρήματα που υποβάλλουν οι τράπεζες, αλλά αφιερώνουμε χρόνο για να ακούσουμε τα επιχειρήματα αυτά από τους ίδιους αυτοπροσώπως. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι των τραπεζών έρχονται στη Φρανκφούρτη. Έχουν ήδη υπάρξει ορισμένες περιπτώσεις όπου ο διευθύνων σύμβουλος της αιτούσας τράπεζας μας εξήγησε τα επιχειρήματά του. Μας δίδεται έτσι η ευκαιρία να ανακαλύψουμε τι κρύβετε πίσω από την απόφασή τους να προσφύγουν κατά των αποφάσεων της ΕΚΤ.

Ποιο είναι το πρόγραμμα εργασίας; Πώς ήταν τα πράγματα μέχρι σήμερα;

Το πρόγραμμα εργασίας είναι αρκετά εντατικό. Μεταξύ των συνεδριάσεων του συμβουλίου μετέχουμε σε τηλεδιασκέψεις προκειμένου να διατηρούμε την επαφή μας και να εξετάζουμε έγγραφα. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα γιατί στηρίζεται στην ανταλλαγή απόψεων. Πρέπει να παρέχουμε την αξιολόγησή μας λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές απόψεις. Ο κανονισμός ορίζει ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας. Ως πρόεδρος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι συζητήσεις μας να είναι ανοικτές και ελεύθερες. Το έργο μας είναι πραγματικά ομαδικό. Μέχρι σήμερα, όλα έχουν λειτουργήσει ομαλά.

Whistleblowing