Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

O správní revizní komisi

25. 3. 2015

Jean-Paul Redouin, předseda správní revizní komise, odpovídá na otázky týkající se její konkrétní úlohy v nové éře bankovního dohledu ECB.

Správní revizní komise (k 25. březnu 2015)

The ABoR

Můžete prosím popsat úlohu správní revizní komise v rámci celého bankovního dohledu?

Ano, řekl bych, že je důležité, aby lidé věděli, co jsme vlastně zač. Nejsme poradci Rady guvernérů. Ale nejsme ani soudci. Celkem je nás pět stálých členů a dva náhradníci. Pocházíme z několika zemí a různých akademických nebo pracovních prostředí. Máme zkušenosti s centrálním bankovnictvím, bankovním dohledem, bankovním právem – v komisi máme např. dva profesory. Jsme všichni jmenováni na pětileté období počínaje loňským srpnem.

Jaká je přesně úloha správní revizní komise?

Kterákoli fyzická nebo právnická osoba může požádat o přezkum rozhodnutí ECB v oblasti dohledu, které je takové osobě určeno nebo které se jí přímo a osobně týká. Po podání žádosti provedeme interní správní posouzení rozhodnutí ECB. Následně vydáme stanovisko založené na naší odbornosti a úsudku. Osoba podávající žádost se může také rozhodnout, že rozhodnutí ECB napadne přímo u Evropského soudního dvora.

Musí Rada dohledu a Rada guvernérů stanovisko správní revizní komise respektovat?

Naše stanovisko není závazné. Je na Radě dohledu, zda se jím bude řídit, či nikoli a zda navrhne Radě guvernérů, aby své původní rozhodnutí změnila nebo potvrdila. Rada guvernérů ECB má právo, ale nikoli povinnost stanovisko uznat a postupovat jedním či druhým způsobem.

Co se stane, pokud se rozhodne nepostupovat podle vašeho stanoviska?

Banka pak může rozhodnutí napadnout před Evropským soudním dvorem a v takové chvíli jí budou všechny zápisy z našich jednání zpřístupněny. Soud uvidí, zda doporučený postup nebyl dodržen, a bude se ptát proč.

Takže máte skutečnou moc?

Ano. Skutečnost, že existujeme, se týká samých zásad vzniku ECB a přechodu na měnovou unii. Bylo také nezbytné stanovit odpovědnost ECB, protože má pravomoc rozhodovat o měnové politice za všechny země eurozóny.

Nyní jsme vybudovali další významný pilíř bankovní unie, v němž Rada dohledu a následně Rada guvernérů přijímají rozhodnutí o bankách. Tyto banky zaměstnávají množství lidí a rozhodnutí tak mohou ovlivnit jejich fungování.

Z tohoto důvodu vytvořil zákonodárce EU systém bankovního dohledu, který má v sobě zabudované pojistné mechanismy. Pokud banky s rozhodnutím nesouhlasí, mohou požádat o přezkum.

Máme tedy systém, v němž ECB přijímá rozhodnutí nezávisle. Ale správní revizní komise tvořená nezávislými členy má pravomoc tato rozhodnutí – na žádost banky – posoudit a podat k nim stanovisko.

Setkáváte se se samotnými představiteli bank?

Ano, nepracujeme výhradně na základě podkladů a argumentů bank, vyhrazujeme si také určitý čas na to, abychom si je osobně vyslechli. To znamená, že představitelé bank se dostaví k nám do Frankfurtu. Už jsme měli několik případů, kdy nám své argumenty vysvětlil výkonný nebo generální ředitel banky. Je to příležitost zjistit podrobněji, na základě čeho se odvolávají proti rozhodnutí ECB.

Jaký je pracovní program? Jak dosud vypadal?

Byl dosti náročný. Mezi zasedáními vedeme telekonference, abychom byli ve styku a mohli zkoumat podklady. Zabere to čas, protože se jedná o výměnu názorů. Musíme dospět k hodnocení na základě různých hledisek. Nařízení stanoví, že musíme hlasovat. Jako předseda si myslím, že je potřeba vést otevřenou a volnou diskusi. Je to skutečně týmová práce. Zatím vše probíhá zdárně.

Whistleblowing