Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Integritetspolicyer

Inom ramen för sin verksamhet behandlar ECB personuppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning för skydd av personuppgifter, framför allt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Förordning (EU) 2018/1725

Du kan läsa om hur ECB behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy online. I den förklaras följande:

  • vem som kontrollerar och hanterar uppgifter
  • varför personuppgifter behandlas och på vilken rättslig grund
  • vilken sorts uppgifter som samlas in
  • hur länge uppgifterna lagras
  • vilka som får åtkomst till personuppgifterna
  • vilka rättigheter du har för att skydda dina personuppgifter
  • hur du kontaktar ECB:s personuppgiftsombud om du har frågor om dataskydd
  • hur du kontaktar Europeiska datatillsynsmannen för att lämna in ett klagomål om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har åsidosatts till följd av behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyer kan ändras till följd av lagändringar. Integritetspolicyerna ovan innehåller uppdaterad information om ECB:s databehandling.

Kontaktuppgifter

Kontakta ECB:s personuppgiftsombud (ECB Data Protection Officer) via e-post på DPO@ecb.europa.eu vid frågor om dataskydd.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning