Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB priežiūros mokesčių už 2020 m. suma – 514,3 mln. eurų

2021 m. kovo 23 d.

  • 514,3 mln. eurų priežiūros mokesčių už 2020 m. suma gauta iš 535,3 mln. eurų faktinių išlaidų sumos atėmus iš 2019 m. perkeltą perteklių ir kitus patikslinimus.
  • Dėl COVID-19 sukeltos pandemijos pakeitus veiklos prioritetus, išlaidos iš esmės buvo tokios pat kaip 2019 m.
  • Perėjus prie ex post priežiūros mokesčio surinkimo, bankai mokestį mokės 2021 m. antrąjį ketvirtį.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė, kad už 2020 m. mokestinį laikotarpį bankai iš viso turės sumokėti 514,3 mln. eurų priežiūros mokesčių. Pernai priežiūros išlaidos iš viso sudarė 535,3 mln. eurų, o tai buvo tik 0,3 % mažiau nei 2019 m. Atlikęs patikslinimą dėl 22,0 mln. eurų pertekliaus, perkelto iš 2019 m., ir 1 mln. eurų mokesčių sumos, grąžintos tam tikriems bankams, ECB už 2020 m. priskaičiavo 514,3 mln. eurų priežiūros mokesčių.

2019 m. atlikęs mokesčių sistemos peržiūrą, ECB perėjo prie priežiūros mokesčių surinkimo ex post. Pagal šią tvarką priežiūros mokestis bankams apskaičiuojamas remiantis faktinėmis, o ne numatomomis išlaidomis. Mokestis už 2020 m. iš bankų bus renkamas 2021 m. antrąjį ketvirtį. ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai turės sumokėti 476,5 mln. eurų, o netiesiogiai prižiūrimi bankai – 37,8 mln. eurų mokesčių.

ECB pirminė mokesčių už priežiūros veiklą 2020 m. sąmata buvo 603,7 mln. eurų, t. y. 12 % daugiau, palyginti su išlaidomis 2019 m. Tačiau dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos teko labai pakeisti veiklos prioritetus, pavyzdžiui, labai sumažėjo reguliarių vizitų bankuose ir patikrinimų vietoje, be to, buvo atidėtas 2020 m. visoje Europos Sąjungoje turėjęs vykti Europos bankininkystės institucijos koordinuojamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Dėl to 2020 m. susidarė mažesnės, nei buvo numatyta, išlaidos.

Vis dėlto mažesnes veiklos išlaidas iš dalies atsvėrė padidėjęs 2020 m. numatytas ir patvirtintas darbuotojų skaičius ir labai padidėjusi bendrų IT paslaugų paklausa, susijusi su tuo, kad dauguma darbuotojų dirbo nuotoliniu būdu.

Atsižvelgiant į ECB įsipareigojimą užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje dabar pateikiama smulkesnė informacija apie išlaidas. Dokumentinės priežiūros ir stebėsenos išlaidos, apimančios ir jungtinių priežiūros grupių išlaidas, 2020 m. buvo didžiausios – 249,3 mln. eurų. Politikos, konsultavimo ir reguliavimo funkcijų, įskaitant svarbos vertinimus, leidimų suteikimą ar bendradarbiavimą su kitomis agentūromis, išlaidos sudarė 130,6 mln. eurų.

Verslo kelionių išlaidos 2020 m. sumažėjo daugiau nei 80 % – iki 2,4 mln. eurų. Konsultacinėms paslaugoms ECB išleido 30,4 mln. eurų, o tai yra mažiau nei pusė 2019 m. išleistos sumos. Šios išlaidos sumažėjo daugiausia dėl to, kad buvo baigta tikslinė vidaus modelių peržiūra.

ECB tikisi, kad šiais metais pamažu bus sugrįžta į įprastą veiklos lygį, todėl numatė 594,5 mln. eurų dydžio išlaidas 2021 m. Priežiūros mokestis už 2021 m. iš bankų bus renkamas 2022 m. antrąjį ketvirtį.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596.

Pastabos

  • Kiekvieno banko mokėtina mokesčio suma nustatoma pagal banko svarbą ir rizikos profilį, atsižvelgiant į metinius mokestinius veiksnius, kurie visiems prižiūrimiems bankams nustatomi vadovaujantis ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių 10 straipsnio 3 dalimi. Priežiūros mokestis nustatomas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančiose valstybėse narėse. Mokestį sudaro visiems bankams nustatoma minimali mokėtina suma, lygi 10 % susigrąžintinų sąnaudų sumos, ir kintamoji dalis, sudaranti kitus 90 %. Mažiausiems svarbiems bankams, kurių bendras turtas yra 10 mlrd. eurų ar mažiau, minimali mokesčio dalis sumažinama perpus. Taip pat ir mažiausiems mažiau svarbiems bankams, kurių bendras turtas yra 1 mlrd. eurų ar mažiau, minimali mokesčio dalis sumažinama perpus.
  • 2019 m. atlikęs mokesčių sistemos peržiūrą, ECB perėjo prie priežiūros mokesčių surinkimo ex post. Tai reiškia, kad nuo šiol bankų priežiūros mokestis bus apskaičiuojamas pagal faktines priežiūros institucijos patirtas išlaidas, o ne pagal numatomas išlaidas. Todėl priežiūros mokesčių suma bus lygi priežiūros išlaidoms. Išsami informacija apie jas pateikiama ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje, kasmet skelbiamoje ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus