Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ESB‑ove naknade za nadzor za 2020. iznose 514,3 mil. EUR

23. ožujka 2021.

  • Naknade za 2020. u iznosu od 514,3 mil. EUR proizlaze iz stvarnih rashoda u iznosu od 535,3 mil. EUR umanjenih za višak prenesen iz 2019. i ostala usklađenja.
  • Zbog pandemije bolesti COVID‑19 promijenjeni su prioriteti kada je riječ o nadzornim zadaćama, ali su troškovi uglavnom bili u skladu s 2019.
  • Banke će plaćati naknade u drugom tromjesečju 2021. zbog prelaska na izdavanje računa ex post.

Europska središnja banka (ESB) danas je objavila da će za 2020. kao razdoblje za koje se plaća naknada naplatiti bankama naknade u ukupnom iznosu od 514,3 mil. EUR. Ukupni troškovi nadzora prošle godine iznosili su 535,3 mil. EUR, što je neznatno smanjenje, za 0,3 %, u odnosu na 2019. Nakon usklađenja za višak u iznosu od 22,0 mil. EUR prenesen iz 2019. i povrat pojedinačnim bankama u iznosu od 1 mil. EUR ESB će od banaka ubrati 514,3 mil. EUR.

Nakon revizije u 2019. ESB je počeo izdavati račune za naknade za nadzor ex post, što znači da naplaćuje naknade bankama na temelju stvarnih, a ne procijenjenih troškova. Pojedinačne naknade za nadzor za 2020. bit će naplaćene u drugom tromjesečju 2021. Banke pod izravnim nadzorom ESB‑a platit će 476,5 mil. EUR, a one pod neizravnim nadzorom 37,8 mil. EUR.

ESB je prvo procijenio da će troškovi nadzornih aktivnosti za 2020. iznositi 603,7 mil. EUR, što je 12 % više od troškova u 2019. No zbog pandemije bolesti COVID‑19 znatno su promijenjeni prioriteti kada je riječ o nadzornim zadaćama, na primjer smanjen je broj redovitih posjeta bankama i nadzora na licu mjesta i odgođeno je testiranje otpornosti na stres na razini Europske unije za 2020., koje provodi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo. Zbog toga su rashodi za 2020. bili manji nego što se očekivalo.

Međutim, smanjenje operativnih rashoda djelomično je neutralizirano povećanjem broja zaposlenih koje je odobreno za 2020. i znatnom potražnjom za uslugama zajedničkih službi informacijske tehnologije jer je većina zaposlenika radila na daljinu.

U skladu s ESB‑ovom opredijeljenošću za veću transparentnost i odgovornost, Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima sada sadržava prikaz granularnih podataka o troškovima. Najveći rashodi u 2020., u iznosu od 249,3 mil. EUR, odnosili su se na nadzor i praćenje na daljinu, što uključuje troškove zajedničkih nadzornih timova. Rashodi povezani s funkcijama politike, savjetodavnim i regulatornim funkcijama, uključujući procjene značajnosti, odobrenja i suradnju s drugim agencijama, iznosili su 130,6 mil. EUR.

Istodobno su se troškovi za službena putovanja u 2020. smanjili za više od 80 % i iznosili 2,4 mil. EUR. ESB je na savjetodavne usluge potrošio 30,4 mil. EUR, što je manje od polovice iznosa potrošenog u 2019. Glavni razlog tog smanjenja bio je završetak ciljane provjere internih modela u 2020.

ESB očekuje postupan povratak na uobičajene razine aktivnosti tijekom ove godine te stoga procijenjeni iznos rashoda za 2021. iznosi 594,5 mil. EUR. Naknade za nadzor za 2021. bit će naplaćene bankama u drugom tromjesečju 2022.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Esther Tejedor, tel. +49 69 1344 95596.

Napomene

  • Pojedinačna naknada za svaku banku određuje se prema važnosti i profilu rizičnosti banke na temelju godišnjih faktora naknade za sve nadzirane banke, koji se utvrđuje u skladu s člankom 10. stavkom 3. uredbe ESB‑a o naknadama za nadzor. Naknada za nadzor određuje se na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica koje sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Sastoji se od minimalnog sastavnog dijela naknade, koji plaćaju sve banke i koji je 10 % ukupnog iznosa koji se ubire, te promjenjivog sastavnog dijela naknade, kojim se raspodjeljuje preostalih 90 % troškova. Minimalni sastavni dio naknade upola je manji za značajne banke najmanje veličine, s ukupnom imovinom od 10 mlrd. EUR ili manje, te za manje značajne banke najmanje veličine, s ukupnom imovinom od 1 mlrd. EUR ili manje.
  • Nakon revizije provedene u 2019. ESB je posuvremenio okvir za naknade za nadzor i prešao na izdavanje računa ex post. To znači da će se bankama ubuduće izdavati računi na temelju stvarnih troškova nadzornog tijela, a ne na temelju procijenjenih troškova. Stoga će iznos naknada za nadzor biti jednak iznosu troškova povezanih s nadzorom, koji su detaljno prikazani u Godišnjem izvješću ESB‑a o nadzornim aktivnostima koje se svake godine objavljuje na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije
Prijava povreda, tzv. zviždanje