Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB 2020. gada uzraudzības maksu apjoms ir 514.3 milj. euro

2021. gada 23. martā

  • Uzraudzības maksas 2020. gadam 514.3 milj. euro apjomā veido faktiskie izdevumi (535.3 milj. euro), atskaitot no 2019. gada pārnesto pārpalikumu un citas korekcijas.
  • Covid-19 pandēmijas rezultātā tika pārskatītas veicamo uzdevumu prioritātes, un izmaksas pamatā atbilda 2019. gada līmenim.
  • Maksas no bankām tiks iekasētas 2021. gada 2. ceturksnī, pārejot uz ex post rēķiniem.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien paziņoja, ka 2020. gada uzraudzības maksu periodā no bankām iekasējamā gada uzraudzības maksu kopējā summa ir 514.3 milj. euro. Kopējās uzraudzības izmaksas pagājušā gadā bija 535.3 milj. euro – pavisam nedaudz (par 0.3%) zemākas nekā 2019. gadā. Pēc korekcijām, kas veiktas, lai ņemtu vērā no 2019. gada pārnesto pārpalikumu 22.0 milj. euro apjomā un atsevišķām bankām atmaksājamo summu 1 milj. euro apjomā, ECB iekasēs no bankām 514.3 milj. euro.

ECB pēc 2019. gadā veiktās pārskatīšanas sāka sagatavot uzraudzības maksu ex post rēķinus, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, nevis uz izmaksu aplēsēm. Atsevišķās uzraudzības maksas par 2020. gadu tiks iekasētas 2021. gada 2. ceturksnī. ECB tiešā uzraudzībā esošās bankas maksās 476.5 milj. euro, bet netieši uzraudzītās bankas – 37.8 milj. euro.

Saskaņā ar ECB sākotnējām aplēsēm maksa par uzraudzības darbību 2020. gadā bija 603.7 milj. euro (par 12% vairāk salīdzinājumā ar 2019. gada izmaksām). Taču koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas rezultātā notika būtiska darbības prioritāšu pārskatīšana, piemēram, tika samazināts banku regulāro apmeklējumu un klātienes pārbaužu skaits, kā arī tika atlikts Eiropas Savienības mēroga 2020. gada stresa tests, kuru koordinē Eiropas Banku iestāde. Tā rezultātā attiecīgā gada izmaksas bija mazākas, nekā tika gaidīts.

Tomēr darbības izmaksu samazinājumu daļēji kompensēja apstiprinātais darbinieku skaita pieaugums 2020. gadam un būtiskais pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumiem, jo lielāka daļa darbinieku strādāja attālināti.

Atbilstoši ECB saistībām attiecībā uz caurredzamības un atbildības uzlabošanu, ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību tagad tiek sniegta detalizēta informācija par izmaksām. Lielākās izmaksas 2020. gadā (249.3 milj. euro) veidoja neklātienes uzraudzība un monitorings, kas ietver kopējo uzraudzības komandu izmaksas. Izmaksas saistībā ar politikas, padomdevēja un regulatora funkcijām, t.sk. nozīmīguma novērtējumu, atļauju izsniegšanu vai sadarbību ar citām aģentūrām, bija 130.6 milj. euro.

Savukārt komandējumu izmaksas 2020. gadā saruka par vairāk nekā 80% (līdz 2.4 milj. euro). ECB izmaksas par konsultāciju pakalpojumiem bija 30.4 milj. euro – mazāk nekā puse no izmaksām 2019. gadā. Šo samazinājumu galvenokārt noteica iekšējo modeļu mērķpārbaudes pabeigšana.

ECB sagaida, ka šajā gadā darbība pakāpeniski atgriezīsies ierastākā līmenī, un tas atspoguļojas aplēsēs par 2021. gada izdevumiem (594.5 milj. euro). Uzraudzības maksas par 2021. gadu no bankām tiks iekasētas 2022. gada 2. ceturksnī.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

Piezīmes.

  • Katras bankas individuālā maksa tiek noteikta atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam, izmantojot gada maksu noteicošos faktorus visām uzraudzītajām bankām saskaņā ar ECB regulas par uzraudzības maksām 10.3. pantu. Uzraudzības maksu nosaka augstākajā konsolidācijas līmenī Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistītajās dalībvalstīs. To veido maksas minimālās komponentes, ko maksā visas bankas (atspoguļojot 10% no atlīdzināmās summas), un mainīgās komponentes summa, lai noteiktu atlikušos 90% izmaksu. Mazākajām nozīmīgajām uzraudzītajām bankām, kuru kopējie aktīvi nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente samazināta uz pusi. Nelielajām mazāk nozīmīgajām bankām, kuru kopējie aktīvi nepārsniedz 1 mljrd. euro, maksas minimālā komponente samazināta uz pusi.
  • ECB pēc 2019. gadā veiktās pārskatīšanas aktualizēja uzraudzības maksu regulējumu un pārgāja uz ex post rēķiniem. Tas nozīmē, ka turpmāk rēķini bankām tiks sagatavoti, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, kas radušās uzraudzības iestādei, nevis uz izmaksu aplēsēm. Tāpēc uzraudzības maksas atbildīs uzraudzības izmaksām, kas norādītas ECB banku uzraudzības interneta vietnē katru gadu publicētajā ECB gada pārskatā par uzraudzības darbību.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana