Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Vuoden 2020 valvontamaksut yhteensä 514,3 miljoonaa euroa

23.3.2021

  • Vuodelta 2020 peritään valvontamaksuja 514,3 miljoonaa euroa, sillä 535,3 miljoonan euron toteutuneiden kustannusten lisäksi on otettu huomioon vuodelta 2019 jäänyt ylijäämä ja muita oikaisuja.
  • Koronaviruspandemian (covid-19) vuoksi valvontatehtäviä on priorisoitu uudelleen, ja kustannukset pysyivät pitkälti vuoden 2019 tasolla.
  • Valvontamaksut laskutetaan nyt jälkikäteen, eli ne tulevat pankkien maksettaviksi vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti tänään, että pankeilta peritään valvontamaksuina yhteensä 514,3 miljoonaa euroa valvontamaksukaudelta 2020. Viime vuonna valvonnan kokonaiskustannukset olivat 535,3 miljoonaa euroa eli 0,3 % pienemmät kuin vuonna 2019. EKP vähentää summasta 22,0 miljoonan euron ylijäämän vuodelta 2019 sekä 1 miljoonan euron maksupalautukset yksittäisille pankeille, minkä jälkeen maksettavaksi jää 514,3 miljoonaa euroa.

Valvontamaksukäytäntö uudistettiin vuonna 2019, ja EKP siirtyi perimään valvontamaksut jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella, kun aiemmin oli käytetty arviolaskutusta. Vuoden 2020 valvontamaksut tulevat maksettaviksi vuoden 2021 toisella neljänneksellä. EKP:n suorassa valvonnassa olevat pankit maksavat valvontamaksuja yhteensä 476,5 miljoonaa euroa ja välillisessä valvonnassa olevat 37,8 miljoonaa euroa.

EKP oli arvioinut vuoden 2020 valvontakustannusten nousevan 12 % vuodesta 2019 eli 603,7 miljoonaan euroon. Koronaviruspandemian (covid-19) vuoksi toimia kuitenkin priorisoitiin uudelleen merkittävästi. Säännöllisiä käyntejä pankeissa vähennettiin, samoin kuin paikalla tehtäviä tarkastuksia. Lisäksi lykättiin vuodelle 2020 suunniteltua Euroopan unionin laajuista stressitestiä, jota koordinoi Euroopan pankkiviranomainen. Näin ollen toimintakulut jäivät odotettua pienemmiksi vuonna 2020.

Pankkivalvonnan henkilöstö kuitenkin kasvoi vuonna 2020 , ja yhteisiä tietoteknisiä palveluja oli lisättävä merkittävästi, kun suuri osa henkilöstöstä oli etätöissä.

EKP on sitoutunut kertomaan toiminnastaan avoimesti, joten Pankkivalvonnan toimintakertomuksessa on nyt julkaistu selkeä erittely valvontakustannuksista. Suurimmat 249,3 miljoonan euron kustannukset syntyivät valvojan tiloissa tehtävästä valvonta- ja seurantatyöstä, kuten yhteisten valvontaryhmien toiminnasta. Valvontatoimiin sekä neuvonanto- ja sääntelytehtäviin, kuten merkittävyysarviointeihin, lupamenettelyihin ja yhteistyöhön muiden laitosten kanssa käytettiin 130,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2020 virkamatkakuluja oli 2,4 miljoonaa euroa eli yli 80 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi EKP käytti 30,4 miljoonaa euroa konsulttipalveluihin, mikä sekin oli vähemmän kuin puolet edellisvuotisesta lähinnä siksi, että sisäisten mallien erityisarviointi saatiin päätökseen.

EKP odottaa toiminnan palautuvan tänä vuonna vähitellen entiselleen, joten vuoden 2021 valvontakustannusten arvioidaan olevan 594,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 valvontamaksut tulevat pankkien maksettaviksi vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 69 1344 95596.

Lisätietoja

  • Pankkikohtaiset valvontamaksut määritetään kunkin valvottavan pankin merkittävyyden ja riskiprofiilin mukaan. Laskennan pohjana käytetään EKP:n valvontamaksuasetuksen artiklan 10.3 mukaisesti määritettyjä vuotuisia valvontamaksutekijöitä. Valvontamaksu lasketaan aina pankin korkeimmalla konsolidointitasolla yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Valvontamaksu muodostuu kiinteästä vähimmäisosasta, joka peritään kaikilta pankeilta, sekä pankkikohtaisesti vaihtelevasta osasta. Valvontamaksujen vähimmäisosalla katetaan 10 % ja vaihtelevalla osalla 90 % valvontakuluista. Pienimpien merkittävien pankkien (kokonaisvarat alle 10 miljardia euroa) vähimmäismaksu puolitetaan. Samaten pienimpien vähemmän merkittävien pankkien (kokonaisvarat alle 1 miljardi euroa) vähimmäismaksu puolitetaan.
  • Vuonna 2019 EKP uudisti valvontamaksujärjestelyjään, ja valvontamaksut peritään nyt jälkikäteen toteutuneiden valvontakustannusten pohjalta eikä enää arviolaskutuksena. Valvontamaksut vastaavat siis jatkossa valvonnan kustannuksia, jotka eritellään vuosikertomuksessa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä