Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB inleder ett andra offentligt samråd om harmonisering av de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

18 maj 2016
  • Utkastet till tillägg till ECB:s befintliga handbok är ett steg i en ytterligare harmonisering av tillsynen av betydande banker i euroområdet
  • Samrådsperioden inleds idag och avslutas den 21 juni 2016
  • I samrådet ingår en offentlig utfrågning den 3 juni 2016

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag ett utkast till tillägg till ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten. I detta dokument behandlas åtta alternativ och valmöjligheter som kompletterar den befintliga handboken och förordningen, publicerade den 24 mars 2016, som omfattar 115 alternativ och valmöjligheter.

Samrådet inleds idag och avslutas den 21 juni 2016. Samrådsdokumenten, som består av utkastet till tillägg till handboken och ett förklarande pm, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn. De policyförslag som lagts fram för detta samråd har ingen inverkan på innehållet i ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (förordning (EU) 2016/445). Förordningen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och kommer att träda i kraft den 1 oktober 2016 i enlighet med artikel 25 i förordningen.

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning om utkastet till tillägg den 3 juni 2016 kl. 10.00 i sina lokaler i Frankfurt am Main. En webbsändning om utfrågningen kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats för banktillsyn. Information om anmälan till utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer finns också på webbplatsen. Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit, tillsammans med svar samt en utvärdering av kommentarerna.

Därefter kommer en konsoliderad version av ECB:s handbok om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, inklusive tillvägagångssättet för erkännande av institutionella skyddssystem att publiceras på ECB:s webbplats.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media