Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab teise avaliku konsultatsiooni liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtlustamise kohta

18. mai 2016
  • EKP juhendi lisa eelnõu on samm euroala oluliste pankade järelevalve edasise ühtlustamise teel.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 21. juunil 2016.
  • Konsultatsiooni käigus toimub avalik kuulamine 3. juunil 2016.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna lisa eelnõu EKP juhendile liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta. Kõnealuses dokumendis käsitletakse kaheksat valikuvõimalust ja kaalutlusõigust ning see täiendab 24. märtsil 2016 avaldatud juhendit ja määrust, milles vaadeldakse 115 valikuvõimalust ja kaalutlusõigust.

Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 21. juunil 2016. Konsultatsioonidokumendid, mis koosnevad juhendi lisa eelnõust ja selgitavatest märkustest (inglise keeles), on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Käesolevaks konsultatsiooniks esitatud seisukohad ei mõjuta EKP määrust liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (määrus (EL) 2016/445). Määrus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja jõustub 1. oktoobril 2016 kooskõlas nimetatud määruse artikliga 25.

EKP korraldab lisa eelnõu avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 3. juunil 2016 kell 10.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Avaliku kuulamise veebiülekannet saab vaadata EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Info avalikul kuulamisel osalejate registreerimise ja märkuste esitamise võimaluste kohta on samuti toodud pangandusjärelevalve veebilehel. Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP laekunud märkused koos vastuste kokkuvõtte ja hinnanguga.

EKP juhend liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (konsolideeritud versioon) koos põhimõtetega, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel, avaldatakse seejärel EKP veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid