Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την εναρμόνιση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

18 Μαΐου 2016
  • Το σχέδιο συμπληρώματος του υπάρχοντος οδηγού της ΕΚΤ αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω εναρμόνιση της εποπτείας των σημαντικών τραπεζών στη ζώνη του ευρώ.
  • Η περίοδος διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 21 Ιουνίου 2016.
  • Η διαβούλευση περιλαμβάνει δημόσια συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου 2016.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα σχέδιο συμπληρώματος του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Το έγγραφο αυτό αφορά οκτώ δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες και συμπληρώνει τον υπάρχοντα οδηγό και κανονισμό που δημοσιεύθηκαν στις 24 Μαρτίου 2016, οι οποίοι αφορούν 115 δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες.

Η διαβούλευση αρχίζει σήμερα και λήγει στις 21 Ιουνίου 2016. Τα έγγραφα της διαβούλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν το σχέδιο συμπληρώματος του οδηγού και μια αιτιολογική έκθεση, είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Οι πολιτικές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής δεν επηρεάζουν το περιεχόμενο του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (κανονισμός (ΕΕ) 2016/445). Ο κανονισμός έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού.

Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση σχετικά με το σχέδιο συμπληρώματος στις 10.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 3ης Ιουνίου 2016, στις κτιριακές της εγκαταστάσεις στη Φρανκφούρτη. Η συζήτηση θα αναμεταδίδεται από τον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Στον δικτυακό τόπο δημοσιεύονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση και την υποβολή σχολίων. Έπειτα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που έλαβε, συνοδευόμενα από απαντήσεις και αξιολόγηση των σχολίων.

Ακολούθως, μια ενοποιημένη έκδοση του οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης σχετικά με την αναγνώριση των θεσμικών συστημάτων προστασίας, θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Rolf Benders, τηλ.: +49 69 1344 6925.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου