Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja drugo javno posvetovanje o poenotenju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije

18. maj 2016
  • Osnutek dodatka k obstoječemu vodniku ECB je korak k nadaljnjemu poenotenju nadzora pomembnih bank v euroobmočju.
  • Posvetovanje se začenja danes in bo trajalo do 21. junija 2016.
  • Del posvetovanja je tudi javna obravnava, ki bo potekala 3. junija 2016.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila osnutek dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije. Vodnik obravnava osem opcij in diskrecijskih pravic ter tako dopolnjuje obstoječo uredbo in vodnik, objavljena 24. marca 2016, ki urejata 115 opcij in diskrecijskih pravic.

Posvetovanje se začenja danes in bo trajalo do 21. junija 2016. Dokumenta, ki sta predmet posvetovanja, tj. osnutek dodatka k vodniku in obrazložitveni memorandum, sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Politike, o katerih poteka to posvetovanje, ne vplivajo na vsebino Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2016/445 z dne 14. marca 2016 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije (ECB/2016/4). Uredba je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije in bo v skladu s členom 25 uredbe začela veljati 1. oktobra 2016.

ECB bo 3. junija 2016 ob 10.00 po srednjeevropskem času v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni organizirala javno obravnavo o osnutku dodatka. Prenos obravnave si boste lahko ogledali na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. Na istem spletnem mestu so na voljo tudi navodila za prijavo udeležbe na javni obravnavi in za oddajo pripomb. ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe z odgovori in oceno pripomb.

Naknadno bo na svojem spletnem mestu objavila prečiščeno besedilo Vodnika ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije, vključno s pristopom pri priznavanju institucionalnih shem za zaščito vlog.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije