Menu
PERSBERICHT

ECB-Bankentoezicht stelt toezichtsvergoeding voor 2014-2015 vast

29 april 2015
  • De ECB brengt banken voor 2014-2015 een toezichtsvergoeding van EUR 326 miljoen in rekening.

  • De 123 belangrijke banken betalen 89% van de kosten, de 3500 minder belangrijke banken 11%.

Voor de door haar gemaakte kosten van prudentieel toezicht op de bankensector in het eurogebied brengt de ECB voor de periode 2014-2015 een totale vergoeding van EUR 326 miljoen in rekening.

Daarvan heeft EUR 30 miljoen betrekking op de kosten van de laatste twee maanden van 2014 (vanaf het moment waarop de ECB de operationele verantwoordelijkheid voor het toezicht op zich nam), zoals die zijn verantwoord in de jaarrekening van de ECB over 2014, en EUR 296 miljoen op voorziene kosten voor het volledige jaar 2015.

EUR 289,7 miljoen, ofwel 89% van het totaalbedrag, wordt opgebracht door de 123 belangrijke banken die onder direct toezicht van de ECB staan, omdat bij hen het zwaartepunt van het ECB-toezicht ligt. De resterende EUR 36,3 miljoen, ofwel 11%, wordt opgebracht door de ongeveer 3500 minder belangrijke banken die onder indirect toezicht van de ECB staan.

Het totaalbedrag van EUR 326 miljoen voor de periode 2014-2015 volgt uit een voorlopige kostenraming van mei 2014, die uitkwam op ongeveer EUR 300 miljoen. Verder valt het aandeel van 11% dat door onder indirect toezicht staande banken moet worden opgebracht, lager uit dan de oorspronkelijke raming van 15%.

De door elke afzonderlijke bank te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van het belang en het risicoprofiel van de bank. Alle banken van het eurogebied moeten de gegevens voor de berekening van hun bijdrage uiterlijk 1 juli 2015 hebben aangeleverd. Vervolgens wordt voor elke bank de totale vergoeding berekend en worden eind 2015 de factureren verstuurd.

Het is mogelijk dat het ECB-Bankentoezicht, naarmate het meer inzicht krijgt in de onder toezicht staande banken, constateert dat op bepaalde gebieden aanvullend toezicht nodig is. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de totale kosten van het bankentoezicht, en het betekent dat pas op middellange termijn duidelijk wordt hoeveel de totale kosten van het ECB-Bankentoezicht uiteindelijk zullen bedragen.

De contactpersoon voor de media is Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Contactpersonen voor de media