Menu
PRESSITEADE

EKP pangandusjärelevalve järelevalvetasud ajavahemikuks 2014–2015

29. aprill 2015
  • Järelevalvetasud 2014.–2015. aastal on 326 miljonit eurot.

  • 123 olulist panka tasuvad kogusummast 89% ja 3500 vähem olulist panka 11%.

2014.–2015. aastal peab euroala pangandussektor tasuma EKP-le usaldatavusnõuete järelevalve kulude katteks kokku 326 miljonit eurot.

Nagu on avaldatud EKP 2014. aasta finantsaruandes, moodustavad sellest 30 miljonit kulud 2014. aasta kahe viimase kuu kohta (ajast, mil EKP asus täitma järelevalveülesandeid); 296 miljonit on eeldatavad kulud kogu 2015. aasta kohta.

Arvestades EKP järelevalvealast lähtepunkti, tasuvad 89% kogukuludest ehk 289,7 miljonit eurot EKP otsese järelevalve alla kuuluvad 123 olulist panka. Ülejäänud 11% ehk 36,3 miljonit eurot jaguneb ligikaudu 3500 vähem olulise panga vahel, kes kuuluvad EKP kaudse järelevalve alla.

Ajavahemikuks 2014–2015 määratud järelevalveülesannetega seotud kulude summa (326 miljonit eurot) vastab 2014. aasta mais tehtud esialgsele arvestusele, milles eeldati kogukuludeks ligikaudu 300 miljonit eurot. Samal ajal tuleb kaudse järelevalve alla kuuluvatel pankadel tasuda kuludest 11%, mis on vähem kui esialgu hinnatud 15%.

Pankade tasandil arvestatakse järelevalvetasud vastavalt panga olulisusele ja riskiprofiilile. Kõik euroala pangad peavad esitama järelevalvetasude arvutamiseks vajalikud andmed 1. juuliks 2015. Seejärel arvestatakse järelevalvetasu iga panga kohta eraldi ja neile esitatakse arve 2015. aasta lõpus.

Pangandusjärelevalve kogemuste suurenedes võib EKP tuvastada valdkondi, mis vajavad täiendavat järelevalvealast tähelepanu. See võib mõjutada järelevalveülesannetega seotud kogukulusid. Seega kujuneb järelevalvekulude püsiv tase välja alles keskpika aja jooksul.

Meediakanalite küsimustele vastab Ronan Sheridan (tel +49 69 1344 7416).

Kontaktandmed