Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je v okviru bančnega nadzora določila nadomestila za nadzor v obdobju 2014–2015

29. april 2015
  • Nadomestila ECB za nadzor bodo v obdobju 2014–2015 znašala 326 milijonov EUR.

  • Banke pod neposrednim nadzorom bodo krile 89% stroškov, banke pod posrednim nadzorom pa 11%.

Skupni znesek nadomestil za nadzor, ki jih bo ECB zbrala za bonitetni nadzor bančnega sektorja euroobmočja v obdobju 2014–2015, bo znašal 326 milijonov EUR.

Od tega zneska so stroški v višini 30 milijonov EUR nastali v zadnjih dveh mesecih leta 2014 (od datuma, ko je ECB prevzela operativno pristojnost za nadzor), kot je objavljeno v letnih računovodskih izkazih ECB za leto 2014, medtem ko predvideni stroški za celotno leto 2015 znašajo 296 milijonov EUR.

V skladu z osredotočenostjo ECB na področju nadzora bo 289,7 milijona EUR oziroma 89% celotnega zneska zbrano od 123 bank pod neposrednim nadzorom ECB. Preostalih 36,3 milijona EUR oziroma 11% bo zbrano od približno 3.500 bank, ki jih ECB nadzira posredno.
Skupni znesek v višini 326 milijonov EUR za obdobje 2014–2015 je enak ravni iz predhodne ocene, oblikovane maja 2014, po kateri naj bi stroški v tem obdobju znašali okrog 300 milijonov EUR. Po drugi strani je 11-odstotni delež stroškov, zaračunanih bankam pod posrednim nadzorom, nižji od prvotne ocene, ki je bila na ravni 15%.

Za vsako posamezno banko bo nadomestilo izračunano v skladu z njeno pomembnostjo in profilom tveganosti. Vse banke v euroobmočju morajo do 1. julija 2015 posredovati podatke za izračun svojega specifičnega nadomestila za nadzor. Zatem bo določeno celotno nadomestilo za vsako posamezno banko, proti koncu leta 2015 pa bodo izdani računi.

Ko bo ECB v okviru bančnega nadzora še podrobneje spoznala banke, ki jih nadzoruje, bodo morda odkrita nova področja, ki jih morajo nadzorniki dodatno preučiti. To bi lahko vplivalo na skupne izdatke za bančni nadzor. Zaradi tega bo stabilna raven skupnih izdatkov ECB za nadzor dosežena šele v srednjeročnem obdobju.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Ronan Sheridan, tel.: +49 69 1344 7416.

Stiki za medije