Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n pankkivalvonnan valvontamaksut 2014–2015

29.4.2015
  • Pankkivalvontamaksuja peritään vuosilta 2014–2015 yhteensä 326 miljoonaa euroa.

  • Merkittäviksi luokitellut 123 pankkia maksavat kokonaismäärästä 89 % ja vähemmän merkittävät 3 500 pankkia 11 %.

Vuosina 2014–2015 EKP perii euroalueen pankeilta vakavaraisuusvalvonnan kustannusten kattamiseksi valvontamaksuina yhteensä 326 miljoonaa euroa.

EKP ryhtyi hoitamaan pankkivalvontatehtäviään marraskuussa 2014. Vuoden 2014 marras-joulukuun osuus maksujen kokonaismäärästä on EKP:n vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 30 miljoonaa euroa. Vuodelle 2015 ennakoitujen kulujen osuus on 296 miljoonaa euroa.

EKP:n suorassa valvonnassa olevien 123 merkittävän pankin osuus maksuista on 89 % eli 289,7 miljoonaa euroa. Loput 36,3 miljoonaa euroa tulevat välillisessä valvonnassa olevien noin 3 500 vähemmän merkittävän pankin maksettaviksi.
Vuosien 2014–2015 valvontamaksujen arvioitiin jo toukokuussa 2014 olevan noin 300 miljoonaa euroa. Välillisessä valvonnassa olevien pankkien osuuden maksuista odotettiin olevan noin 15 %, mutta lopulta niiden osuudeksi jäi vain 11 %.

Pankkikohtaiset maksut määräytyvät pankin merkittävyyden ja riskiprofiilin perusteella. Euroalueen pankit toimittavat valvontamaksujen laskennassa tarvittavat tiedot EKP:lle 1.7.2015 mennessä. Sen jälkeen EKP laskee kultakin pankilta perittävän valvontamaksun suuruuden, ja laskut lähetetään loppuvuodesta 2015.

Valvontakokemuksen karttuessa EKP:n pankkivalvonta saattaa joutua kiinnittämään erityistä huomiota joihinkin osa-alueisiin, mikä voi vaikuttaa pankkivalvonnan kuluihin. Valvontakustannusten kokonaismäärä vakiintuu siis vasta keskipitkällä aikavälillä.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Ronan Sheridan puhelinnumerossa +49 69 1344 7416.

Yhteyshenkilöt