Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Nustatyta ECB bankų priežiūros mokesčių suma 2014–2015 m.

2015 m. balandžio 29 d.
  • Už 2014–2015 metus ECB iš bankų surinks iš viso 326 mln. eurų priežiūros mokesčių.

  • 89 % šios sumos bus surinkta iš 123 svarbių bankų, 11 % – iš 3 500 mažiau svarbių bankų.

Visa priežiūros mokesčių suma, kurią ECB surinks už 2014–2015 m., kad padengtų per tą laikotarpį patirtas euro zonos bankų sektoriaus rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros išlaidas, yra 326 mln. eurų.

Iš šios sumos 30 mln. eurų suma yra išlaidos, patirtos per du paskutinius 2014 m. mėnesius (jos skaičiuojamos tik nuo tada, kai ECB pradėjo vykdyti priežiūros uždavinius) ir paskelbtos ECB 2014 m. finansinėse ataskaitose, o likusi 296 mln. eurų suma – numatomos visų 2015 m. mėnesių išlaidos.

Atsižvelgiant į tai, kad ECB vykdo skirtingo intensyvumo priežiūrą, 289,7 mln. eurų suma (89 % visos sumos) bus surinkta iš 123 svarbių bankų, kuriuos ECB prižiūri tiesiogiai, o likusi 36,3 mln. eurų suma (11 % visos sumos) – iš ECB netiesiogiai prižiūrimų mažiau svarbių bankų (jų yra apie 3 500).

Visa 326 mln. eurų suma už minėtą laikotarpį apskaičiuota remiantis dar 2014 m. gegužės mėn. atliktu preliminariu vertinimu, kad išlaidos sudarys apie 300 mln. eurų. Be to, iš netiesiogiai prižiūrimų bankų susigrąžintina išlaidų dalis (11 %) yra mažesnė, negu buvo numatyta iš pradžių (15 %).

Konkreti kiekvieno banko mokėtina suma bus nustatyta atsižvelgiant į banko svarbą ir rizikos profilį. Iki 2015 m. liepos 1 d. visi euro zonos bankai privalo pateikti duomenis, nuo kurių ir priklausys jų mokėtina mokesčio suma. Tada kiekvienam bankui bus nustatyta jo mokėtina visos mokesčių sumos dalis. 2015 m. pabaigoje bankams bus išsiųstos sąskaitos apmokėjimui.

ECB bankų priežiūros srities padaliniai toliau gilinsis į jų prižiūrimų bankų specifiką, todėl gali nuspręsti atitinkamose srityse stiprinti priežiūrą. Dėl to gali keistis bendra bankų priežiūros išlaidų suma. Tad pastovi ECB priežiūros išlaidų suma paaiškės tik vidutiniu laikotarpiu.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

Kontaktai žiniasklaidai