Menu

Član Nadzornog odbora (predstavnik ESB‑a)

Područja zanimanja

  • integracija bankovnog tržišta
  • konsolidacija bankarskog sektora
  • pojednostavnjenje nadzornih postupaka
  • pitanja povezana sa sprječavanjem pranja novca i borbom protiv financiranja terorizma

Obrazovanje

1991.
magistar političke filozofije, Université Paris I – Sorbonne, Francuska
1979. – 1984.
École normale supérieure, Saint-Cloud (Francuska), Odsjek za humanistiku i društvene znanosti, položio ispit za nastavnika filozofije u visokom obrazovanju (fr. agrégation), poslijediplomski studij Povijest ekonomske misli

Karijera

od rujna 2019.
član Nadzornog odbora jedinstvenog nadzornog mehanizma (predstavnik ESB‑a)
od travnja 2020.
član Upravljačkog odbora Nadzornog odbora
2014. – 2019.
glavni tajnik, francusko tijelo nadležno za bonitetni nadzor i sanaciju (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)
2010. – 2013.
zamjenik glavnog tajnika, francusko tijelo nadležno za bonitetni nadzor i sanaciju 
2008. – 2010.
zamjenik glavnog tajnika, Commission bancaire
2000. – 2008.
ravnatelj Uprave za pravne poslove, Commission bancaire
1993. – 1999.
zamjenik voditelja i voditelj tajništva Uprave za pravne poslove, Commission bancaire
1988. – 1993.
službenik, Odjel za bankovno zakonodavstvo, središnja banka Banque de France

Druge funkcije

2007. – 2020.
predsjednik skupine za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma Bazelskog odbora za nadzor banaka

Priznanja

2017.
vitez francuske Legije časti