Menu

Medlem af Tilsynsrådet (ECB-repræsentant)

Interesseområder

  • Integration af bankmarkedet
  • Konsolidering af banksektoren
  • Forenkling af tilsynsprocesser
  • Bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme

Uddannelse

1991
Kandidatgrad i politisk filosofi, Université Paris I – Sorbonne, Frankrig
1979-84
École normale supérieure, Saint-Cloud (Frankrig), humanistiske videnskaber og samfundsvidenskab, aggregeret i filosofi, ph.d.-studier i Den Økonomiske Tankes Historie

Erhvervskarriere

Siden september 2019
Medlem af Tilsynsrådet for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB-repræsentant)
Siden april 2020
Medlem af Tilsynsrådets Styringsudvalg
2014-19
Generalsekretær, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (den franske tilsyns- og afviklingsmyndighed)
2010-13
Vicegeneralsekretær, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (den franske tilsyns- og afviklingsmyndighed)
2008-10
Vicegeneralsekretær, Commission Bancaire
2000-08
Direktør, Direktoratet for Juridiske Anliggender, Commission Bancaire
1993-99
Stedfortræder og efterfølgende leder af Det Juridiske Sekretariat, Commission Bancaire
1988-93
Ekspert, Afdelingen for Banklovgivning, Banque de France

Andre hverv

2007-20
Formand for Baselkomitéens Ekspertgruppe vedrørende Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme

Æresbevisninger og hæderspriser

2017
Ridder af den franske æreslegion