Factorii taxei

Factorii taxei sunt date despre banca supravegheată sau grupul bancar supravegheat, utilizate pentru calcularea taxei anuale de supraveghere.

Taxa anuală de supraveghere care trebuie plătită de fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat se determină prin alocarea costurilor anuale totale asociate fiecărei categorii – bănci sau grupuri bancare semnificative sau mai puțin semnificative – băncilor și grupurilor bancare individuale pe baza „factorilor taxei” aferenți.

Factorii taxei se referă la dimensiunea și profilul de risc al băncilor, inclusiv la activele ponderate în funcţie de risc pe care le dețin, măsurate în funcție de valoarea totală a activelor lor și, respectiv, de expunerea totală la risc. În cazul grupurilor bancare, taxele se calculează la cel mai înalt nivel de consolidare și au o pondere egală.

Regulamentul BCE privind taxele de supraveghere

La calcularea taxei anuale de supraveghere pentru băncile sau grupurile bancare clasificate ca mai puțin semnificative datorită unor „circumstanțe specifice”, activele totale sunt plafonate la 30 de miliarde EUR, respectiv la pragul specificat pentru criteriul dimensiunii utilizat în vederea stabilirii caracterului semnificativ.

Regulamentul privind MUS: articolul 6 alineatul (4)

Regulamentul-cadru privind MUS: articolele 70 și 71

Suma activelor totale ale tuturor debitorilor taxei și suma expunerilor totale la risc ale tuturor debitorilor taxei se publică pe website-ul BCE.

Estimați-vă taxa

Furnizarea factorilor taxei

Debitorii taxei trebuie să furnizeze autorității naționale de supraveghere relevante, până la data de 1 iulie a fiecărui an sau până în următoarea zi lucrătoare ulterioară acestei date, în cazul în care ziua de 1 iulie nu este lucrătoare, factorii anuali ai taxei, cu data de referință 31 decembrie a anului precedent.

După ce a finalizat datele privind factorii taxei, BCE acordă fiecărui debitor al taxei un termen de cinci zile lucrătoare în care acesta poate transmite observații în cazul în care consideră că datele sunt incorecte. Ulterior, factorii taxei sunt utilizați la calcularea taxelor de supraveghere individuale. Debitorii taxei sunt notificați, pe baza datelor de contact furnizate BCE, atunci când datele privind factorii taxei sunt disponibile pentru formularea de observații.

În cazul în care un debitor al taxei nu furnizează datele privind factorii taxei, BCE va stabili ea însăși factorii taxei care lipsesc, pe baza informațiilor disponibile. Nefurnizarea factorilor taxei se consideră a fi o încălcare a Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere și poate conduce la aplicarea de sancțiuni.

Întrebări frecvente