Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Factorii taxei

Factorii taxei sunt date despre o bancă supravegheată sau un grup bancar supravegheat, utilizate pentru calcularea taxei anuale de supraveghere.

Taxa anuală de supraveghere care trebuie plătită de fiecare bancă supravegheată sau grup bancar supravegheat se determină prin alocarea costurilor anuale totale asociate fiecărei categorii – bănci sau grupuri bancare semnificative sau mai puțin semnificative – băncilor și grupurilor bancare individuale pe baza „factorilor taxei” aferenți.

Factorii taxei se referă la dimensiunea și profilul de risc al băncilor, inclusiv la activele ponderate în funcție de risc pe care le dețin, măsurate în funcție de valoarea totală a activelor lor și, respectiv, de expunerea totală la risc. În cazul grupurilor bancare, taxele se calculează la cel mai înalt nivel de consolidare și au o pondere egală.

La calcularea taxei anuale de supraveghere pentru băncile sau grupurile bancare clasificate ca mai puțin semnificative datorită unor „circumstanțe specifice”, activele totale sunt plafonate la 30 de miliarde EUR, respectiv la pragul specificat pentru criteriul dimensiunii utilizat în vederea stabilirii caracterului semnificativ.

Mediile agregate atât pentru activele totale, cât și pentru expunerea totală la risc pe categorie se publică pe website-ul BCE.

Estimați-vă taxa

Majoritatea debitorilor taxei nu au obligația de a trimite formulare separate pentru colectarea factorilor taxei, întrucât BCE va reutiliza datele de supraveghere aferente raportării financiare (FINREP) și raportării comune (COREP) transmise prin intermediul autorităților naționale competente.

Două categorii de bănci trebuie să furnizeze încă factorii taxei prin intermediul unui proces separat de colectare: (i) grupurile care exclud activele și/sau valorile expunerilor la risc ale filialelor din state membre neparticipante; și (ii) sucursalele înființate în state membre participante de instituții de credit cu sediul în state membre neparticipante care nu fac obiectul Regulamentului FINREP al BCE.

Notificarea intenției de excludere a activelor și/sau a valorii expunerii la risc aferente filialelor din afara MUS în cazul grupurilor supravegheate

Pentru a asigura un proces de colectare fără probleme a taxelor, este necesar să se stabilească grupurile cu filiale înființate în state membre neparticipante sau în țări terțe care intenționează să excludă activele și/sau valorile expunerilor la risc aferente din factorii taxei.

Pentru a notifica BCE intenția de excludere a activelor, a valorilor expunerilor la risc sau a ambilor factori, a fost introdus un proces online care permite debitorilor taxei să transmită BCE, până la data de 30 septembrie a anului respectiv, o notificare prin intermediul contului de pe portalul online, astfel încât BCE și ANC să știe dacă așteaptă sau nu din partea grupului date privind factorii taxei prin intermediul procesului separat de colectare descris mai jos.

În cazul în care nu se primește o astfel de notificare, se va presupune că grupul nu dorește deducerea contribuției filialelor din afara MUS și vor fi reutilizate datele FINREP/COREP aflate la dispoziția BCE.

Furnizarea factorilor taxei pentru cele două categorii care trebuie să le trimită

Debitorii taxei trebuie să furnizeze factorii anuali ai taxei autorității naționale competente relevante până la data de 11 noiembrie sau până în următoarea zi lucrătoare ulterioară acestei date, în cazul în care ziua de 11 noiembrie nu este lucrătoare.

Data de referință este 31 decembrie a anului precedent, cu excepția cazului în care:

Perioada destinată formulării de observații privind factorii taxei pentru toate entitățile

BCE va publica datele privind factorii taxei pentru toate entitățile cel târziu până la data de 15 ianuarie a perioadei de taxare ulterioare. Debitorii taxei vor avea apoi la dispoziție 15 zile lucrătoare pentru a transmite orice observații și/sau date modificate. Ulterior, factorii taxei vor fi utilizați la calcularea taxelor de supraveghere individuale. Debitorii taxei vor fi notificați, pe baza datelor de contact furnizate BCE, atunci când datele privind factorii taxei sunt disponibile pentru formularea de observații.

În cazul în care un debitor al taxei nu furnizează datele privind factorii taxei, un factor al taxei nu se află la dispoziția BCE sau debitorul taxei nu a furnizat fie date revizuite, fie modificări ori corectări ale datelor în timp util, BCE va utiliza informațiile de care dispune pentru a determina factorii taxei care lipsesc. Nefurnizarea factorilor taxei se consideră a fi o încălcare a Regulamentului BCE privind taxele de supraveghere și poate conduce la aplicarea de sancțiuni.

Ar trebui menționat faptul că datele FINREP și COREP, care constituie baza determinării factorilor taxei, pot fi modificate retroactiv. Cu toate acestea, în scopul taxării, odată ce datele au fost utilizate pentru calcularea taxei de supraveghere pentru o perioadă de taxare, modificările ulterioare nu vor fi luate în considerare, iar taxele de supraveghere nu vor fi recalculate.

Întrebări frecvente

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate