Mokestiniai veiksniai

Mokestiniai veiksniai – tai metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti naudojami prižiūrimo banko ar bankų grupės duomenys.

Kiekvieno prižiūrimo banko ar bankų grupės mokėtinas metinis priežiūros mokestis nustatomas visą kiekvienos kategorijos – svarbių ar mažiau svarbių subjektų – metinių išlaidų sumą paskirstant atskiriems bankams ir bankų grupėms pagal jų mokestinius veiksnius.

Mokestiniai veiksniai – tai banko dydis ir rizikos pobūdis, įskaitant pagal riziką įvertintą turtą, vertinamą atitinkamai pagal bendrą turto vertę ir bendrą rizikos poziciją. Bankų grupių atveju jie apskaičiuojami panaudojant aukščiausiu lygiu konsoliduotus duomenis ir yra vienodo svorio.

ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių

Mažiau svarbiais dėl ypatingų aplinkybių laikomų bankų ar bankų grupių metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti jų visas turtas negali viršyti 30 milijardų eurų, tai yra dydžio kriterijaus, naudojamo įvertinant svarbą, ribos.

BPM reglamento 6 straipsnio 4 dalis

BPM pagrindų reglamento 70 ir 71 straipsniai

Visų mokesčio subjektų viso turto suma ir visų mokesčio subjektų bendros rizikos pozicijos suma paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Pasiskaičiuokite mokestį

Informavimas apie mokestinius veiksnius

Mokesčio subjektai kasmet iki liepos 1 d. (arba kitos darbo dienos, jei liepos 1 d. yra nedarbo diena) savo nacionalinei priežiūros institucijai turi pateikti informaciją apie praėjusių, t. y. gruodžio 31 d. pasibaigusių, metų mokestinius veiksnius.

Kai ECB parengia mokestinių veiksnių duomenis, mokesčio subjektas gali per penkias darbo dienas pateikti pastabų, jeigu mano, kad parengti duomenys yra neteisingi. Paskui pagal šiuos mokestinius veiksnius apskaičiuojami konkretaus banko ar bankų grupės priežiūros mokesčiai. ECB pateiktais kontaktiniais duomenimis mokesčio subjektams pranešama, kada jie gali dėl mokestinių veiksnių pradėti teikti pastabas.

Mokesčio subjektui nepateikus informacijos apie mokestinius veiksnius, trūkstamus mokestinius veiksnius ECB, remdamasis turima informacija, nustatys pats. Informacijos apie mokestinius veiksnius nepateikimas laikomas ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pažeidimu, o už jį gali būti taikomos sankcijos.

Dažniausiai užduodami klausimai