Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Fatturi tariffarji

Il-fatturi tariffarji huma dejta dwar bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni li tintuża għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali.

It-tariffa superviżorja annwali li għandha titħallas minn kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni tiġi stabbilita bl-allokazzjoni tal-ispejjeż annwali totali għal kull kategorija – sinifikanti jew inqas sinifikanti – lill-banek individwali u l-gruppi bankarji abbażi tal-“fatturi tariffarji” tagħhom.

Il-fatturi tariffarji jirreferu għad-daqs u l-profil tar-riskju ta’ bank, inklużi l-assi ppeżati għar-riskju, li jitkejlu bil-valur totali tal-assi u bl-espożizzjoni totali għar-riskju rispettivament. Fil-każ ta’ gruppi bankarji, jiġu kalkolati fl-ogħla livell ta’ konsolidament u jingħataw piż ugwali.

Meta tiġi kalkolata t-tariffa superviżorja annwali ta’ banek jew gruppi bankarji klassifikati bħala inqas sinifikanti minħabba “ċirkostanzi partikolari”, l-assi totali jiġu limitati għal massimu ta’ €30 biljun, i.e. il-limitu speċifikat għall-kriterju tad-daqs li jintuża fl-evalwazzjoni tas-sinifikanza.

Il-medji aggregati kemm għall-assi totali u l-iskopertura totali għar-riskju għal kull katergorija jiġu pubblikati fis-sit web tal-BĊE.

Ikkalkula t-tariffa tiegħek

Il-biċċa l-kbira tad-debituri tariffarji mhumiex meħtieġa jissottomettu formoli separati għall-ġbir tal-fatturi tariffarji, billi l-BĊE jerġa’ juża dejta superviżorja tar-rappurtar finanzjarju (FINREP) u r-rappurtar komuni (COREP) li tkun ġiet irrappurtata permezz ta' awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

Żewġ kategoriji ta’ banek xorta waħda għandhom jipprovdu l-fatturi tariffarji tagħhom permezz ta’ proċess ta’ ġbir separat: (i) gruppi li jeskludu ammonti ta’ assi u/jew ammonti ta’ espożizzjoni għar-riskju ta’ sussidjarji fi Stati Membri mhux parteċipanti; u (ii) friegħi stabbiliti fi Stati Membri parteċipanti minn istituzzjonijiet ta’ kreditu minn Stati Membri mhux parteċipanti li mhumiex soġġetti għar-Regolament FINREP tal-BĊE.

Notifika tal-intenzjoni li jiġu esklużi l-ammont ta’ assi u/jew espożizzjoni għar-riskju ta’ sussidjarji li mhumiex fl-MSU għal gruppi taħt superviżjoni

Biex jiġi żgurat proċess ta’ ġbir bla xkiel, jeħtieġ li jiġi stabbilit liema gruppi b’sussidjarji stabbiliti fi Stati Membri mhux parteċipanti jew f’pajjiżi terzi bi ħsiebhom jeskludu l-ammonti ta’ assi u/jew ta’ espożizzjoni għar-riskju mill-fatturi tariffarji tagħhom.

Biex tinnotifika lill-BĊE dwar l-intenzjoni li teskludi assi, ammonti ta’ espożizzjoni għar-riskju jew it-tnejn, ġie stabbilit proċess onlajn li jippermetti li jissottomettu avviż permezz tal-kont tal-portal onlajn. Jekk tixtieq tikkomunika l-intenzjoni li teskludi ammonti ta’ assi u/jew ta’ espożizzjoni għar-riskju, jekk jogħġbok imla l-formola tan-notifika u ibgħatha bl-email lil SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu.

lill-BĊE sat-30 ta’ Settembru tas-sena kkonċernata, biex il-BĊE u l-NCAs ikunu jafu jekk għandhomx jistennew jew le dejta tal-fatturi tariffarji mill-grupp permezz tal-proċess ta’ ġbir separat deskritt hawn taħt.

Jekk ma tasal ebda notifika bħal din, jitqies li l-grupp ma jixtieqx inaqqas il-kontribuzzjoni tas-sussidjarji li mhumiex fil-MSU, u terġa’ tintuża d-dejta FINREP/COREP disponibbli fil-BĊE.

Sottomissjoni tal-fatturi tariffarji għaż-żewġ kategoriji li għandhom jibagħtuhom

Id-debituri tariffarji għandhom jissottomettu l-fatturi tariffarji lill-awtorità nazzjonali kompetenti tagħhom sal-11 ta’ Novembru, jew sal-jum tax-xogħol li jkun imiss jekk il-11 ta’ Novembru ma jkunx jum tax-xogħol.

Id-data ta’ referenza hi l-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel, minbarra fejn:

Perijodu għall-kummenti dwar il-fatturi tariffarji għall-entitajiet kollha

Il-BĊE se jippubblika dejta dwar fatturi tariffarji għall-entitajiet kollha sa mhux iktar tard mill-15 ta’ Jannar tal-perjodu tariffarju sussegwenti. B’hekk id-debituri tariffarji jkollhom 15-il jum tax-xogħol biex jissottomettu kwalunkwe kumment u/jew dejta emendata. Wara dan, il-fatturi tariffarji jintużaw fil-kalkolu tat-tariffi superviżorji individwali. Id-debituri tariffarji jiġu notifikati meta d-dejta tal-fatturi tariffarji tkun disponibbli għall-kummenti permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti lill-BĊE.

Jekk debitur tariffarju jonqos milli jipprovdi d-dejta tal-fatturi tariffarji, jew jekk fattur tariffarju ma jkunx disponibbli għall-BĊE jew id-debitur tariffarju ma jkunx issottometta dejta riveduta jew modifiki jew korrezzjonijiet tad-dejta fil-ħin, il-BĊE għandu juża l-informazzjoni disponibbli għalih biex jiddetermina l-fatturi tariffarji neqsin. Jekk il-fatturi tariffarji ma jiġux ipprovduti, dan jitqies bħala ksur tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji u jista’ jwassal għal sanzjonijiet.

Ta’ min jinnota li d-dejta FINREP u COREP, li hi l-bażi għad-determinazzjoni tal-fatturi tariffarji, tista’ tibidel retrospettivament. Madankollu, għal skopijiet tariffarji, ladarba d-dejta tkun intużat għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja għal perijodu tariffarju, emendi futuri ma jiġux ikkunsidrati u ma jsir ebda kalkolu ġdid tat-tariffi superviżorji.

Mistoqsijiet komuni

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)