Fatturi tariffarji (fee factors)

Il-fatturi tariffarji huma dejta dwar bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni li tintuża għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali.

It-tariffa superviżorja annwali li titħallas minn kull bank jew grupp bankarju taħt superviżjoni tiġi stabbilita bl-allokazzjoni tal-ispejjeż annwali totali għal kull kategorija – sinifikanti jew inqas sinifikanti – lill-banek u l-gruppi bankarji individwali skont il-“fatturi tariffarji” tagħhom.

Il-fatturi tariffarji jirreferu għad-daqs u l-profil tar-riskju ta’ bank, inklużi l-assi ppeżati għar-riskju, li jitkejlu bil-valur totali tal-assi u bl-iskopertura totali għar-riskju rispettivament. Fil-każ ta’ gruppi bankarji, dawn jiġu kalkulati fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni u jkollhom l-istess piż.

Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji

Għall-kalkolu tat-tariffa superviżorja annwali ta’ banek jew gruppi bankarji klassifikati bħala inqas sinifikanti minħabba “ċirkostanzi partikolari”, l-assi totali jiġu limitati għal €30 biljun, i.e. il-limitu speċifikat għall-kriterju tad-daqs li jintuża fl-evalwazzjoni tas-sinifikanza.

Regolament MSU: Artikolu 6(4)

Regolament Qafas dwar il-MSU: Artikoli 70 u 71

Is-somma tal-assi totali tad-debituri tariffarji kollha u s-somma tal-iskopertura totali għar-riskju tad-debituri tariffarji kollha jiġu pubblikati fil-websajt tal-BĊE.

Ikkalkula t-tariffa

Meta tibgħat il-fatturi tariffarji

Id-debituri tariffarji għandhom jibagħtu l-fatturi tariffarji annwali lis-superviżur nazzjonali rilevanti tagħhom sal-1 ta’ Lulju, jew sal-ġurnata tax-xogħol li jmiss jekk l-1 ta’ Lulju ma tkunx ġurnata tax-xogħol, bid-data ta’ referenza tal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’ qabel.

Meta l-BĊE jiffinalizza d-dejta tal-fatturi tariffarji, id-debituri tariffarji jkollhom ħamest ijiem tax-xogħol biex jagħmlu l-kummenti tagħhom fil-każ li jqisu li d-dejta ma tkunx korretta. Wara dan, il-fatturi tariffarji jintużaw fil-kalkolu tat-tariffi superviżorji individwali. Id-debituri tariffarji jiġu mgħarrfa meta d-dejta tal-fatturi tariffarji tkun disponibbli għall-kummenti permezz tad-dettalji ta’ kuntatt li jkunu bagħtu lill-BĊE.

Jekk debitur tariffarju ma jibgħatx id-dejta tal-fatturi tariffarji, il-BĊE jistabbilixxi l-fatturi tariffarji skont l-informazzjoni li jkollu. Jekk il-fatturi tariffarji ma jintbagħtux, dan jitqies bħala ksur tar-Regolament tal-BĊE dwar it-tariffi superviżorji u jista’ jwassal għal sanzjonijiet.

Mistoqsijiet komuni