Díjtényezők

A díjtényezők olyan felügyelt bankkal/bankcsoporttal kapcsolatos adatok, amelyeket az éves felügyeleti díj kiszámításakor vesznek figyelembe.

Az egyes felügyelt bankok/bankcsoportok által fizetendő éves felügyeleti díjat úgy határozzák meg, hogy az egyes kategóriákban (jelentős pénzintézet, kevésbé jelentős pénzintézet) a felügyeleti tevékenység teljes éves költségét az úgynevezett díjtényezők alapján leképezik az egyes bankokra/bankcsoportokra.

A díjtényező a bank méretére és kockázati profiljára – beleértve a kockázattal súlyozott eszközállományt – utal. Előbbi mérőszáma a teljes eszközállomány értéke, utóbbié a nyitott kockázati kitettség összértéke. Kiszámításuk a konszolidáció legmagasabb szintjén történik, és egyenlő súllyal veszik figyelembe őket.

Az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete

Az olyan bankok/bankcsoportok esetében, amelyeket „bizonyos körülmények” miatt kevésbé jelentősnek minősítenek, a teljes eszközállomány értékét 30 milliárd euróban maximálják, ami megegyezik a bankok jelentőségének megállapításakor alkalmazott küszöbértékkel.

SSM-rendelet: 6. cikk (4) bekezdés

SSM-keretrendelet: 70. és 71. cikk

A díjfizetők teljes eszközállományának összértéke, valamint nyitott kockázati kitettségük összege megtekinthető az EKB weboldalán.

Díjbecslő

A díjtényezők benyújtása

A díjfizetőknek minden év július 1-jéig kell benyújtaniuk éves díjtényezőiket az illetékes nemzeti felügyelethez előző év december 31-i referenciadátummal.

Miután az EKB véglegesítette a díjtényezőadatokat, a díjfizetőknek öt munkanap áll rendelkezésükre, hogy jelezzék, amennyiben hibásnak tartják az adatokat. Ezt követően a díjtényezők segítségével kiszámítják az egyes felügyeleti díjakat. Amint a díjtényezőadatok megtekinthetők, erről a díjfizetők az EKB-nak megadott elérhetőségükön értesítést kapnak.

Amennyiben a díjfizető nem nyújtja be az adatokat, a hiányzó díjtényezőket a rendelkezésre álló adatok alapján az EKB állapítja meg. Az adatok benyújtásának elmulasztása az EKB felügyeleti díjakról szóló rendelete megsértésének minősül, és szankciókat vonhat maga után.

Frequently asked questions