Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila uredbo in vodnik o poenotenju opcij in diskrecijskih pravic v bančnem nadzoru

24. marec 2016
  • Uredba ECB in vodnik ECB o opcijah in diskrecijskih pravicah predstavljata pomemben korak pri poenotenju nadzora pomembnih bank v euroobmočju.
  • Z objavo se končuje proces javnega posvetovanja.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila Uredbo ECB o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije ter Vodnik ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije. Ta dva dokumenta določata, kako bo v euroobmočju poenoteno izvajanje opcij in diskrecijskih pravic v bančni zakonodaji.

»To je pomemben korak za zagotovitev enakih pogojev delovanja v bančnem sektorju euroobmočja. Kot naslednji korak bomo kmalu začeli posvetovanje o tem, kako poenotiti drugi, manjši sklop ugotovljenih opcij in diskrecijskih pravic. S tem bo proces harmonizacije opcij in diskrecijskih pravic, ki ga izvaja evropski bančni nadzor, do nadaljnjega predvidoma končan,« je dejal član Nadzornega odbora ECB Ignazio Angeloni.

Uredbo je Svet ECB odobril po javnem posvetovanju, ki je vključevalo tudi javno obravnavo. Upoštevane so tudi pripombe, ki so jih med posvetovanjem podale zainteresirane organizacije. Na spletni strani ECB o bančnem nadzoru so objavljeni odgovori na pripombe kot tudi skupno poročilo in sama uredba.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo