Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB pradeda viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos

2020 m. gegužės 20 d.

  • ECB kviečia sektoriaus atstovus ir kitus suinteresuotuosius subjektus teikti pastabas.
  • Bankai turėtų integruoti klimato ir aplinkos riziką į savo verslo strategiją, vidaus valdymą, rizikos valdymą ir informacijos atskleidimą.
  • Konsultacijos pasibaigs 2020 m. rugsėjo 25 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien konsultacijoms pateikė vadovą, kuriame išdėstė savo lūkesčius, kaip bankai turėtų vykdyti saugų ir prudencinį klimato ir aplinkos rizikos valdymą ir kaip pagal dabartinę prudencinę tvarką turėtų atskleisti informaciją apie šias rizikos rūšis. ECB tikisi, kad bankai atsižvelgs į šią riziką, nes ji – vienas iš esamas prudencines rizikas didinančių veiksnių ir gali daryti didelę įtaką realiajai ekonomikai ir bankams.

Vadove aprašyta, kaip, ECB Bankų priežiūros tarnybos nuomone, bankai turėtų įtraukti klimato ir aplinkos riziką į savo vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemas ir atsižvelgti į ją rengdami ir įgyvendindami savo verslo strategiją. Jame taip pat išdėstyta, kaip, ECB nuomone, bankai galėtų atskleisti daugiau informacijos apie klimato ir aplinkos riziką ir taip tapti skaidresni.

ECB pripažįsta, kad bankai susiduria su rimtais koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltais padariniais. Ir nors šiuo metu ECB daugiausia dėmesio skiria pandemijos klausimams, jis ir toliau vykdo savo įsipareigojimą skatinti bankų sektorių daryti pažangą klimato ir aplinkos rizikos valdymo ir informacijos apie ją atskleidimo srityje.

Šiuo vadovu siekiama bankus kuo geriau supažindinti su klimato ir aplinkos rizika ir padėti jiems užtikrinti geresnį šios rizikos valdymą. Vadovu taip pat numatoma remtis priežiūrinio dialogo metu. Bankai turėtų įvertinti, ar, palyginti su vadove išdėstytais lūkesčiais, jų taikoma praktika yra saugi ir prudencinė, ir, jei reikia, pradėti ją koreguoti.

Vadovas parengtas taip, kad būtų pritaikytas prie galiojančių Europos Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės normų. Atsižvelgiant į Europos Komisijos tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą ir Europos bankininkystės institucijos tvaraus finansavimo veiksmų planą, vadovu siekiama bankams padėti geriau pasirengti valdyti klimato ir aplinkos riziką pagal dabartines prudencines taisykles.

Vadovas parengtas glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, siekiant užtikrinti, kad griežti priežiūros standartai būtų taikomi nuosekliai visoje euro zonoje. Jame taip pat atsižvelgta į bankų dabartinės praktikos ir metodikos klimato ir aplinkos rizikos srityje vertinimo rezultatus.

Konsultacijos dėl vadovo pradedamos šiandien ir bus baigtos 2020 m. rugsėjo 25 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku). Vadovas ir dažnai užduodami klausimai (DUK) paskelbti ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje. Pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbs gautas pastabas ir jas apibendrinantį pareiškimą.

ECB tikisi, kad dėl šio konsultacijoms pateikto dokumento gautos pastabos labai pravers rengiant galutinę vadovo versiją.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus