Menu

Resultat av 2015 års samlade bedömningar

Bedömning av nio banker i euroområdet 2015

14 november 2015

Detaljerade resultat

ÖsterrikeBelgien Finland
Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc)
Frankrike
Agence Française de Développement
Luxemburg
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
MaltaPortugalSlovenien

Bedömning av fyra grekiska banker 2015

31 oktober 2015

Detaljerade resultat