Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zahtjev u sklopu drugog stupa

Zahtjev u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 requirement, P2R) kapitalni je zahtjev za pojedinačnu banku koji se primjenjuje osim minimalnog kapitalnog zahtjeva, odnosno zahtjeva u sklopu prvog stupa, kada taj zahtjev ne pokriva određene rizike ili kada ti rizici njime nisu pokriveni u dovoljnoj mjeri. Zahtjev u sklopu drugog stupa utvrđuje se u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Riječ je o zakonski obvezujućem zahtjevu a institucijama koje ga ne ispune mogu biti određene nadzorne mjere, među ostalim sankcije. Zahtjev u sklopu drugog stupa ne obuhvaća rizik prekomjerne financijske poluge, već je taj rizik obuhvaćen zahtjevom u sklopu drugog stupa koji se odnosi na omjer financijske poluge (P2R-LR).

Osim u skladu sa zahtjevom u sklopu drugog stupa, od institucija se očekuje da postupe u skladu s ESB‑ovom preporukom u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 guidance, P2G). Preporukom u sklopu drugog stupa bankama se preporučuje razina kapitala koju trebaju održavati kako bi mogle izdržati financijski stres. Za razliku od zahtjeva u sklopu drugog stupa preporuka u sklopu drugog stupa nije zakonski obvezujuća, riječ je isključivo o nadzornim očekivanjima.

U skladu s člankom 431. stavkom 1., člankom 433.a stavkom 1. i člankom 438. točkom (b) uredbe o kapitalnim zahtjevima (engl. Capital Requirements Regulation, CRR), velike institucije, određene člankom 4. stavkom 1. točkom 146. CRR‑a, moraju svake godine objaviti zahtjev u sklopu drugog stupa koji se na njih odnosi.

Osim toga, u skladu s nedavno započetom praksom, ESB će i dalje objavljivati konsolidirane zahtjeve u sklopu drugog stupa za sve značajne institucije koje nadzire nakon što od njih dobije odobrenje za objavu. Tablica u nastavku sadržava imena značajnih institucija obuhvaćenih nadzorom ESB‑a i zahtjeve u sklopu drugog stupa za te institucije za 2020., 2021. i 2022. Od svih značajnih institucija koje su 2022. primile odluku na temelju SREP‑a zatraženo je odobrenje za objavu njihovih zahtjeva u sklopu drugog stupa i zahtjeva u sklopu drugog stupa koji se odnose na omjer financijske poluge i za buduće cikluse. Banke svoje odobrenje mogu povući u svakom trenutku.

U slučaju da banka 2022. nije primila odluku o zahtjevu u sklopu drugog stupa, naveden je trenutačno primjenjiv zahtjev u sklopu drugog stupa utvrđen u prethodnoj odluci. Takvi su slučajevi u tablici označeni zvjezdicom (*).

Tablica je posljednji put posuvremenjena 8. veljače 2023.

Preuzmi podatke

Zahtjev u sklopu drugog stupa
Ime institucije Zahtjev u sklopu drugog stupa za 2020.
primjenjiv u 2021.
Zahtjev u sklopu drugog stupa za 2021.
primjenjiv u 2022.
Zahtjev u sklopu drugog stupa primjenjiv u 2023.
ukupno od toga
najmanje redovni osnovni kapital
ukupno od toga
najmanje redovni osnovni kapital
ukupnood toga
najmanje redovni osnovni kapital
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,75 % 1,55 % 3,00 % 1,69 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,12 % 1,19 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Addiko Bank AG nije primjenjivo nije primjenjivo 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Agri Europe Cyprus Limited nije primjenjivo nije primjenjivo 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas 1,60 % 0,90 % 1,60 % 0,90 % 2,05 % 1,15 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS »Citadele banka« nije primjenjivo nije primjenjivo 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
AS »SEB banka« 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,05 % 1,15 %
AS LHV Group1 nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,05 % 1,15 %
Banca Mediolanum S.p.A.  nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 1,50 % 0,84 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,77 % 1,56 % 2,66 % 1,50 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,71 % 0,96 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,57 % 1,45 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,15 % 1,21 % 2,15 % 1,21 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,58 % 0,89 %
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30 % 1,29 % 2,20 % 1,24 % 2,20 % 1,24 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 % 1,69 % 3,26 % 1,83 % 3,08 % 1,73 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,29 % 0,73 % 1,29 % 0,73 %
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,28 % 0,72 % 1,50 % 0,84 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + 0,3 % / 100 mil. EUR (ono što je od to dvoje više) 1,69 % nije primjenjivo nije primjenjivo 3,04 % 1,71 %
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,13 % 1,20 % 2,14 % 1,20 %
Biser Topco S.à.r.l. (Nova kreditna banka Maribor d.d.) 3,00 % 1,69 % 2,30 % 1,29 % 2,25 % 1,27 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 1,75 % 0,98 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,32 % 0,74 % 1,57 % 0,88 %
BofA Securities Europe SA1 nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,30 % 1,29 % 2,61 % 1,47 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,88 % 1,06 % 1,75 % 0,98 %
CaixaBank, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,65 % 0,93 % 1,65 % 0,93 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 1,90 % 1,07 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Citigroup Global Markets Europe AG1 nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,90 % 1,07 % 1,90 % 1,07 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Crelan SA; Crelan NV nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 3,16 % 1,78 %
Danske Bank A/S, Finland Branch2 nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,70 % 1,52 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DSK Bank AD nije primjenjivo nije primjenjivo 1,80 % 1,01 % 1,94 % 1,09 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,70 % 0,96 % 1,82 % 1,02 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG* 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Finecobank S.p.A. nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 1,75 % 0,98 %
Goldman Sachs Bank Europe SE 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,07 % 1,16 % 1,82 % 1,02 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Hellenic Bank Public Company Limited* 3,20 % 1,80 % 3,45 % 1,94 % 3,45 % 1,94 %
HSBC Bank Malta p.l.c.3 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % nije primjenjivo nije primjenjivo
HSBC Group in Continental Europe4 3,00 % 1,69 % 3,24 % 1,82 % nije primjenjivo nije primjenjivo
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,15 % 1,21 % 2,15 % 1,21 %
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,83 % 1,59 % 2,80 % 1,58 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,79 % 1,01 % 1,72 % 0,97 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
J.P. Morgan SE* 3,25 % 1,83 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,86 % 1,05 % 1,86 % 1,05 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg* 1,75 % 0,98 % 1,83 % 1,03 % 1,83 % 1,03 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
LP Group B.V.* nije primjenjivo nije primjenjivo 3,90 % 2,19 % 3,90 % 2,19 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.) 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Holding AS 2,00 % 1,13 % 2,20 % 1,24 % 2,20 % 1,24 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,58 % 0,89 % 1,68 % 0,94 %
Morgan Stanley Europe Holding SE 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,60 % 0,90 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,60 % 1,46 % 2,40 % 1,35 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2,00 % 1,13 % 2,75 % 1,55 % 3,25 % 1,83 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,20 % 1,24 % 2,58 % 1,45 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 % 2,30 % 1,29 %
RCI Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
Sberbank Europe AG in Abwicklung5 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % nije primjenjivo nije primjenjivo
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 2,12 % 1,19 % 2,14 % 1,20 %
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,40 % 1,35 % 2,80 % 1,58 %
Swedbank Baltics AS nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 1,80 % 1,01 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 %
UBS Europe SE 2,50 % 1,41 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company* 3,50 % 1,97 % 3,60 % 2,03 % 3,60 % 2,03 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 % 0,98 % nije primjenjivo nije primjenjivo 2,25 % 1,27 %
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
  1. Institucija još nije primila odluku o kapitalnim zahtjevima.
  2. Institucija je podružnica i ne dobiva odluku o kapitalnim zahtjevima.
  3. Institucija je postala društvo kći institucije HSBC Continental Europe 1. veljače 2023.
  4. U skladu s načelima iz Vodiča ESB-a o nadzornom pristupu konsolidaciji u bankarskom sektoru HSBC Continental Europe isključen je iz redovitog rasporeda SREP-a u 2022. jer je bio uključen u konsolidaciju. Kada se donese nova odluka o kapitalnim zahtjevima za HSBC Continental Europe, objavit će se primjenjivi zahtjev u sklopu drugog stupa. Na HSBC Continental Europe u međuvremenu se primjenjuju kapitalni zahtjevi iz prethodne odluke na temelju SREP-a.
  5. Više ne postoji opseg bonitetne konsolidacije koji podliježe odluci o zahtjevu u sklopu drugog stupa. Stoga se na instituciju ne primjenjuje takav zahtjev.
Whistleblowing