Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zahtjev u sklopu drugog stupa (P2R)

Zahtjev u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 requirement, P2R) kapitalni je zahtjev za pojedinačnu banku koji se primjenjuje osim minimalnog kapitalnog zahtjeva, odnosno zahtjeva u sklopu prvog stupa, i pokriva rizike koji nisu pokriveni ili nisu u dovoljnoj mjeri pokriveni minimalnim kapitalnim zahtjevom. Zahtjev u sklopu drugog stupa utvrđuje se na osnovi postupka nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Riječ je o zakonski obvezujućem zahtjevu a institucijama koje ga ne ispune mogu biti određene nadzorne mjere, među ostalim sankcije.

Osim u skladu sa zahtjevom u sklopu drugog stupa, od institucija se očekuje da postupe u skladu s ESB‑ovom preporukom u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 guidance, P2G). Preporukom u sklopu drugog stupa bankama se preporučuje razina kapitala koju trebaju održavati kako bi mogle izdržati financijski stres. Za razliku od zahtjeva u sklopu drugog stupa preporuka u sklopu drugog stupa nije zakonski obvezujuća, riječ je isključivo o nadzornim očekivanjima.

U skladu s člankom 431. stavkom 1., člankom 433.a stavkom 1. i člankom 438. točkom (b) uredbe o kapitalnim zahtjevima (engl. Capital Requirements Regulation, CRR), velike institucije, određene člankom 4. stavkom 1. točkom 146. CRR‑a, moraju jednom godišnje objavljivati svoje zahtjeve u sklopu drugog stupa.

ESB je 2019. preporučio značajnim bankama da razmotre mogućnost objavljivanja veličine i sastava zahtjeva u sklopu drugog stupa u sklopu svoje prakse objavljivanja informacija. Obznanio je i da namjerava objaviti konsolidirane zahtjeve u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke ili bankovne grupe koje nadzire te pozvao banke koje još nisu objavile svoje zahtjeve u sklopu drugog stupa da mu daju odobrenje za njihovu objavu.

Kao odgovor na pandemiju bolesti COVID‑19, ESB je 12. ožujka 2020. objavio da će bankama biti dopušteno da osim redovnog osnovnog kapitala upotrijebe i instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala kako bi ispunile zahtjeve u sklopu drugog stupa, u skladu s pravilima za prvi stup. Stoga su institucije mogle upotrijebiti instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala kako bi ispunile zahtjev u sklopu drugog stupa ako je udio redovnog osnovnog kapitala najmanje 56,25 % a udio osnovnog kapitala najmanje 75 %. Pravila o sastavu kapitalnog zahtjeva u sklopu drugog stupa trebala su stupiti na snagu u siječnju 2021. stupanjem na snagu direktive o kapitalnim zahtjevima V (Direktiva (EU) 2019/878), ali zbog te su odluke zapravo na snagu stupila ranije.

Tablica u nastavku sadržava imena značajnih institucija obuhvaćenih nadzorom ESB‑a i njihove zahtjeve u sklopu drugog stupa za 2019., 2020. i 2021. Za ovaj ciklus SREP‑a dobili smo odobrenje za objavu te informacije od svih banaka koje su primile odluku na temelju SREP‑a 2021.

Tablica je posljednji put posuvremenjena 5. kolovoza 2022.

Preuzmi podatke

Zahtjev u sklopu drugog stupa
Ime institucije Zahtjev u sklopu drugog stupa za 2019.
primjenjiv u 2020.
Zahtjev u sklopu drugog stupa za 2020.
primjenjiv u 2021.
Zahtjev u sklopu drugog stupa za 2021.
primjenjiv u 2022.
ukupno od toga
najmanje redovni osnovni kapital
(od 12. 3. 2020.)
ukupno od toga
najmanje redovni osnovni kapital
ukupno od toga
najmanje redovni osnovni kapital
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,75 % 1,55 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABANCA Corporación Bancaria S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Addiko Bank AG nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 3,25 % 1,83 %
Agri Europe Cyprus Limited nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 3,25 % 1,83 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas nije primjenjivo nije primjenjivo 1,60 % 0,90 % 1,60 % 0,90 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS »Citadele banka« nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 2,50 % 1,41 %
AS »SEB banka« 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,25 % 1,27 %
Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 3,25 % 1,83 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,77 % 1,56 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco Comercial Português, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,15 % 1,21 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
BANK OF AMERICA EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2,30 % 1,29 % 2,30 % 1,29 % 2,20 % 1,24 %
Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,26 % 1,83 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,29 % 0,73 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,50 % 1,41 %
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,28 % 0,72 %
Banque Internationale à Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
Barclays Bank Ireland PLC1 3 % + 0,3 % / 100 mil. EUR (ono što je od to dvoje više) 1,69 % 3 % + 0,3 % / 100 mil. EUR (ono što je od to dvoje više) 1,69 % nije primjenjivo nije primjenjivo
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,13 % 1,20 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U.2 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % nije primjenjivo nije primjenjivo
Biser Topco S.à.r.l. (Nova kreditna banka Maribor d.d.) 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 2,30 % 1,29 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 1,32 % 0,74 %
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,30 % 1,29 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d’Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,88 % 1,06 %
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l’Habitat 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
CaixaBank, S.A.3 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,65 % 0,93 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,50 % 1,41 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,70 % 1,52 % 2,50 % 1,41 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,90 % 1,07 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 3,00 % 1,69 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DSK Bank AD4 nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 1,80 % 1,01 %
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,70 % 0,96 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erwerbsgesellschaft der S‑Finanzgruppe mbH & Co. KG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Goldman Sachs Bank Europe SE nije primjenjivo nije primjenjivo 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,07 % 1,16 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 % 1,25 % 0,70 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 % 1,80 % 3,20 % 1,80 % 3,45 % 1,94 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
HSBC Group in Continental Europe 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,24 % 1,82 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,15 % 1,21 %
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,83 % 1,59 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,79 % 1,01 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,50 % 0,84 %
J.P. Morgan SE5 nije primjenjivo nije primjenjivo 3,25 % 1,83 % 2,75 % 1,55 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.5 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,86 % 1,05 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,88 % 1,06 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Liberbank, S.A.6 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % nije primjenjivo nije primjenjivo
LP Group B.V. nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo nije primjenjivo 3.90 % 2,19 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)7 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Holding AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,20 % 1,24 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 % 1,58 % 0,89 %
Morgan Stanley Europe Holding SE nije primjenjivo nije primjenjivo 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 % 1,75 % 0,98 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,00 % 1,13 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 % 2,60 % 1,46 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Financial Holdings S.A. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,00 % 1,69 %
Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,75 % 1,55 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 % 2,20 % 1,24 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,00 % 1,13 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,10 % 1,18 %
RCB Bank LTD 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
RCI Banque SA8 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,01 % 1,13 %
Sberbank Europe AG 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 2,12 % 1,19 %
State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,40 % 1,35 %
Swedbank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 1,80 % 1,01 %
»Swedbank« AS 1,70 % 0,96 % 1,70 % 0,96 % 1,80 % 1,01 %
»Swedbank«, AB 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
UBS Europe SE nije primjenjivo nije primjenjivo 2,50 % 1,41 % 2,25 % 1,27 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 % 3,60 % 2,03 %
Unicaja Banco, S.A.9 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % nije primjenjivo nije primjenjivo
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 % 2,25 % 1,27 %
  1. Zbog sveobuhvatnosti postupka odgođeno je donošenje odluke na temelju SREP‑a 2021. za Barclays Bank Ireland PLC.
  2. BFA Tenedora de Acciones S.A.U. prestao je biti nadzirani subjekt 2021.
  3. Zato što se BFA Tenedora de Acciones S.A.U. spojio s CaixaBank, S.A. u ožujku 2021., nije proveden SREP za CaixaBank, S.A. u 2021. Odluka o izmjeni zahtjeva u sklopu drugog stupa iz odluke o bonitetnim zahtjevima koja se trenutačno primjenjuje izdana je za CaixaBank, S.A. u lipnju 2021.
  4. Zahtjev u sklopu drugog stupa na temelju SREP‑a za DSK Bank AD objavljen je 5. svibnja 2022.
  5. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. spajanjem je 24. siječnja 2022. postao dio J.P. Morgan SE.
  6. Liberbank, S.A. prestao je biti nadzirani subjekt 2021.
  7. LSF Nani Investments S.à.r.l. je matični financijski holding u EU‑u čije je neizravno društvo kći Novo Banco, S.A. Zahtjev u sklopu drugog stupa primjenjuje se samo na razini podgrupe čije je matično društvo Novo Banco, S.A.
  8. Zahtjev u sklopu drugog stupa za Quintet Private Bank (Europe) S.A. i RCI Banque SA posuvremenjen je 5. kolovoza 2022., nakon primjene klauzule o dinamičkom pristupu koja je uvrštena u odluke na temelju SREP‑a 2021.
  9. Zbog spajanja Liberbank, S.A i Unicaja Banco, S.A. odluka na temelju SREP‑a 2021. za Unicaja Banco, S.A. donijet će se naknadno.
Whistleblowing