Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zahtjev u sklopu drugog stupa

Zahtjev u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 Requirement, P2R) kapitalni je zahtjev za pojedinačne banke koji se primjenjuje povrh minimalnog kapitalnog zahtjeva, odnosno zahtjeva u sklopu prvog stupa, i pokriva rizike koji nisu pokriveni ili nisu u dovoljnoj mjeri pokriveni minimalnim kapitalnim zahtjevom. Zahtjev u sklopu drugog stupa obvezujući je i povrede mogu imati izravne pravne posljedice za banke.

Utvrđuje se postupkom nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Proces, SREP). ESB-ovi kapitalni zahtjevi na temelju provedenog SREP‑a uključuju i upute u sklopu drugog stupa (engl. Pillar 2 Guidance, P2G), kojima se bankama sugerira odgovarajuća razina kapitala koju trebaju održavati kako bi imale dovoljno kapitala da mogu izdržati stresne situacije. Za razliku od zahtjeva u sklopu drugog stupa upute u sklopu drugog stupa nisu zakonski obvezujuće.

U skladu s člankom 431. stavkom 1., člankom 433.a stavkom 1. i člankom 438. točkom (b) uvedenima uredbom o kapitalnim zahtjevima II, velike institucije, određene člankom 4. stavkom 1. točkom 146. uredbe o kapitalnim zahtjevima, kako je izmijenjena uredbom o kapitalnim zahtjevima II, moraju jednom godišnje objavljivati svoje zahtjeve u sklopu drugog stupa.

ESB je 2019. preporučio značajnim bankama da razmotre mogućnost objavljivanja iznosa i sastava tih zahtjeva u sklopu svoje prakse objavljivanja. Obznanio je i da namjerava objaviti konsolidirane zahtjeve u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke ili bankovne grupe te pozvao banke koje još nisu objavile svoje zahtjeve u sklopu drugog stupa da mu daju odobrenje za njihovu objavu. ESB je 28. siječnja 2020. prvi put objavio zahtjeve u sklopu drugog stupa za pojedinačne banke.

Kao odgovor na pandemiju koronavirusa ESB je 12. ožujka 2020. dopustio bankama da djelomično upotrijebe instrumente kapitala koji ne ispunjavaju uvjete za redovni osnovni kapital, na primjer instrumente dodatnog osnovnog kapitala ili dopunskog kapitala, kako bi ispunile zahtjeve u sklopu drugog stupa. Od datuma primjene te odluke institucijama je dopušteno da ispune zahtjeve za redovni osnovni kapital u sklopu drugog stupa s najmanje 56,25 % redovnog osnovnog kapitala i najmanje 75 % osnovnog kapitala.

Kada je riječ o ciklusu SREP‑a u 2020., ESB je u sklopu pragmatičnog pristupa SREP‑u odlučio da će u 2021. zadržati zahtjeve bankama u sklopu drugog stupa nepromijenjenima osim u slučajevima kada promjenu opravdavaju iznimne okolnosti koje utječu na pojedinačnu banku.

Tablica u nastavku sadržava nazive značajnih banaka i njihove zahtjeve u sklopu drugog stupa primjenjive u 2020. i 2021. Za svaki ciklus SREP‑a prikazan je najmanji dio zahtjeva u sklopu drugog stupa koji banka mora držati u obliku redovnog osnovnog kapitala u skladu s odlukom ESB‑a od 12. ožujka 2020. Banke čiji se zahtjev u sklopu drugog stupa promijenio u odnosu na ciklus SREP‑a u 2019. ponovno su dale odobrenje za objavu zahtjeva u sklopu drugog stupa, a od banaka koje nisu bile obuhvaćene ciklusom SREP‑a u 2019. zatraženo je novo odobrenje.

Tablica je posuvremenjena 28. siječnja 2021.

Rezultati povezani sa zahtjevom u sklopu drugog stupa
Naziv institucije Zahtjev u sklopu drugog stupa za 2019.
primjenjiv u 2020.
Zahtjev u sklopu drugog stupa za 2020.
primjenjiv u 2021.
ukupni
kapital
od toga najmanje
redovni osnovni kapital
(od 12. 3. 3020.)
ukupni kapital od toga najmanje
redovni osnovni kapital
Aareal Bank AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
AB SEB bankas 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
ABANCA Holding Financiero S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Abanka d.d. 3,50 % 1,97 % nije primjenjivo nije primjenjivo
ABN AMRO Bank N.V. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
AIB Group plc 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas nije primjenjivo nije primjenjivo 1,60 % 0,90 %
Alpha Bank AE 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
AS »SEB banka« 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
AS SEB Pank 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
AS Swedbank 1,70 % 0,96 % 1,70 % 0,96 %
AXA Bank Belgium SA 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
Banca Carige S.p.A. 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. 3,00 % 1,69 % 2,75 % 1,55 %
Banca Popolare di Sondrio, Societá Cooperativa per Azioni 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Banco BPM S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco Comercial Portugués, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Banco de Sabadell, S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Banco Santander, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company 2,30 % 1,29 % 2,30 % 1,29 %
Bank of Cyprus Public Company Ltd 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Bank of Ireland Group plc 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Bank of Valletta plc 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Bankinter, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
Banque Degroof Petercam SA 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Banque Internationale á Luxembourg S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Barclays Bank Ireland PLC 3 % + najviše (0,3 % ili 100 mil. EUR) 1,69 % 3 % + najviše (0,3 % ili 100 mil. EUR) 1,69 %
BAWAG Group AG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bayerische Landesbank 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Belfius Bank NV 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
BFA Tenedora de Acciones S.A.U. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Biser Topco S.à.r.l. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
BNG Bank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
BNP Paribas S.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
BPCE S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
BPER Banca S.p.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement) 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
C.R.H. – Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Caixa Geral de Depósitos, SA 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
CaixaBank, S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Citibank Holdings Ireland Limited 2,70 % 1,52 % 2,70 % 1,52 %
COMMERZBANK Aktiengesellschaft 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Confédération Nationale du Crédit Mutuel 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Crédit Agricole S.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Credito Emiliano Holding S.p.A. 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
de Volksbank N.V. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Deutsche Bank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Dexia SA 3,25 % 1,83 % nije primjenjivo nije primjenjivo
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Erste Group Bank AG 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Eurobank Ergasias S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Goldman Sachs Bank Europe SE nije primjenjivo nije primjenjivo 3,00 % 1,69 %
Hamburg Commercial Bank AG 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
HASPA Finanzholding 1,00 % 0,56 % 1,00 % 0,56 %
Hellenic Bank Public Company Limited 3,20 % 1,80 % 3,20 % 1,80 %
HSBC Bank Malta p.l.c. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
HSBC France 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Ibercaja Banco, S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
ING Groep N.V. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Investeringsmaatschappij Argenta NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
J.P. Morgan AG nije primjenjivo nije primjenjivo 3,25 % 1,83 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
KBC Group NV 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
KBL European Private Bankers S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Kuntarahoitus Oyj 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Kutxabank, S.A. 1,20 % 0,68 % 1,20 % 0,68 %
La Banque Postale 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Landesbank Baden-Württemberg 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Landesbank Berlin AG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Liberbank, S.A. 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
LSF Nani Investments S.à.r.l. (Novo Banco, S.A.)1 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Luminor Bank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
MDB Group Limited 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 1,25 % 0,70 % 1,25 % 0,70 %
Morgan Stanley Europe Holding SE nije primjenjivo nije primjenjivo 2,75 % 1,55 %
Münchener Hypothekenbank eG 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
National Bank of Greece S.A. 3,00 % 1,69 % 3,00 % 1,69 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Nordea Bank Abp 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 2,75 % 1,55 % 2,75 % 1,55 %
OP Osuuskunta 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Piraeus Bank S.A. 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
Raiffeisen Bank International AG 2,25 % 1,27 % 2,25 % 1,27 %
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
RBC Investor Services Bank S.A. 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
RCB Bank LTD 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
RCI Banque SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Sberbank Europe AG 3,25 % 1,83 % 3,25 % 1,83 %
SFIL S.A. 0,75 % 0,42 % 0,75 % 0,42 %
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
Société Générale S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
State Street Europe Holdings Germany S.a.r.l. & Co. KG 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Swedbank AS 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Swedbank, AB 1,80 % 1,01 % 1,80 % 1,01 %
Tatra banka, a.s. 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %
The Bank of New York Mellon SA 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
UBS Europe SE nije primjenjivo nije primjenjivo 2,50 % 1,41 %
Ulster Bank Ireland Designated Activity Company 3,50 % 1,97 % 3,50 % 1,97 %
Unicaja Banco, S.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
UniCredit S.p.A. 1,75 % 0,98 % 1,75 % 0,98 %
Unione di Banche Italiane Società per Azioni 2,25 % 1,27 % nije primjenjivo nije primjenjivo
Volksbank Wien AG 2,50 % 1,41 % 2,50 % 1,41 %
Volkswagen Bank GmbH 2,00 % 1,13 % 2,00 % 1,13 %
Všeobecná úverová banka, a.s 1,50 % 0,84 % 1,50 % 0,84 %

1 LSF Nani Investments S.à.r.l. je matični financijski holding iz EU‑a čije je neizravno društvo kći Novo Banco, S.A. Zahtjev u sklopu drugog stupa primjenjuje se samo na potkonsolidiranoj razini, tj. na razini podgrupe čije je matično društvo Novo Banco, S.A.

Na dan 1. prosinca 2019. ESB je nadzirao 117 značajnih institucija. Podrobnije informacije sadržane su u priopćenju za javnost: ECB will directly supervise 117 banks in 2020 SSM. Sedam od tih 117 značajnih institucija nije bilo obuhvaćeno postupkom nadzorne provjere i ocjene u 2019. zbog jednog od sljedećih razloga: 1) svrstane su među značajne institucije krajem 2019. ili početkom 2020., stoga nije donesena odluka na temelju SREP-a u 2019. ili 2) svrstane su među manje značajne institucije početkom 2020.

Na dan 1. listopada 2020. ESB je nadzirao 113 značajnih institucija. Nakon uspostave bliske suradnje ESB je počeo izravno nadzirati značajne banke u Bugarskoj i Hrvatskoj, za koje će SREP biti proveden u 2021.