Menu

2021. aasta järelevalveprioriteedid

2021. aastal keskendub EKP pangandusjärelevalve oma ülesannete täitmisel peamiselt neljale eelisvaldkonnale, mida koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia on oluliselt mõjutanud: krediidiriski ohjamine, kapitali tugevus, ärimudeli jätkusuutlikkus ja juhtimine.

Peale selle täidetakse 2021. aastal veel teisi struktuurseid ülesandeid, mis on seotud pandeemia mõjust kaugemale ulatuvate riskidega. Eelkõige pööratakse tähelepanu sellele, kuidas pangad täidavad kliima- ja keskkonnariske käsitlevas EKP juhendis esitatud ootusi, ning vaadeldakse pankade valmisolekut Basel III raamistiku rakendamise lõppetapiks. Olenevalt kriisi edasisest arengust võidakse teatud järelevalvetegevusi korrigeerida ja kohandada vastavalt pankade riskiprofiili eripärale.

2021
Järelevalveprioriteedid
2021
Järelevalveprioriteedid

EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

Prioriteedid aastate kaupa

28. jaanuar 2021
Ühtse järelevalvemehhanismi 2021. aasta järelevalveprioriteedid
7. oktoober 2019
Ühtse järelevalvemehhanismi 2020. aasta järelevalveprioriteedid
30. oktoober 2018
Ühtse järelevalvemehhanismi 2019. aasta järelevalveprioriteedid
18. detsember 2017
Ühtse järelevalvemehhanismi 2018. aasta järelevalveprioriteedid
15. detsember 2016
Ühtse järelevalvemehhanismi 2017. aasta järelevalveprioriteedid
6. jaanuar 2016
Ühtse järelevalvemehhanismi 2016. aasta prioriteedid