Menu

Prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2021

În anul 2021, Supravegherea bancară a BCE își va concentra eforturile în materie de supraveghere cu precădere asupra a patru domenii prioritare afectate semnificativ de pandemia de coronavirus (COVID-19): gestionarea riscului de credit, soliditatea capitalului, sustenabilitatea modelelor de afaceri și guvernanța.

Vom desfășura, de asemenea, activități structurale suplimentare, care nu se referă la impactul pandemiei în 2021, îndeosebi în legătură cu alinierea băncilor la așteptările prevăzute în Ghidul BCE privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu și cu gradul de pregătire a acestora pentru etapele finale ale implementării acordului Basel III. În funcție de evoluția crizei, activitățile de supraveghere specifice pot fi ajustate și individualizate conform profilurilor de risc specifice ale băncilor.

2021
Priorități în materie de supraveghere
2021
Priorități în materie de supraveghere

Răspunsul nostru la pandemia de coronavirus

Toate publicațiile

28 ianuarie 2021
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2021
7 octombrie 2019
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2020
30 octombrie 2018
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2019
18 decembrie 2017
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2018
15 decembrie 2016
Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru anul 2017
6 ianuarie 2016
Prioritățile MUS pentru anul 2016