Menu

Tilsynsprioriteter for 2021

I 2021 vil ECB Banktilsyn primært koncentrere sin tilsynsmæssige indsats på fire prioriterede områder, som er blevet påvirket i væsentlig grad af coronapandemien, nærmere bestemt styring af kreditrisiko, kapitalstyrke, forretningsmodellens holdbarhed og governance.

Det er også vores hensigt at gennemføre yderligere strukturelle aktiviteter, som rækker ud over virkningen af pandemien i 2021. Vi vil især se på, om bankerne lever op til de forventninger, der fremgår af ECB's vejledning vedrørende klima- og miljørelaterede risici (ECB Guide on climate-related and environmental risks). Afhængig af hvordan krisen udvikler sig, kan specifikke tilsynsaktiviteter blive justeret og skræddersyet til bankernes specifikke risikoprofil.

2021
Tilsynsprioriteter
2021
Tilsynsprioriteter

Vores reaktion på coronapandemien

Alle offentliggørelser

28. januar 2021
SSM's tilsynsprioriteter i 2021
7. oktober 2019
SSM's tilsynsprioriteter i 2020
30. oktober 2018
SSM's tilsynsprioriteter i 2019
18. december 2017
SSM's tilsynsprioriteter i 2018
15. december 2016
SSM's tilsynsprioriteter i 2017
6. januar 2016
SSM's prioriteter i 2016