Menu

Valvontaprioriteetit vuodelle 2021

EKP:n pankkivalvonnassa keskitytään vuonna 2021 neljään painopistealueeseen, joihin koronaviruspandemia on vaikuttanut olennaisesti. Valvonnan keskiössä ovat luottoriskinhallinta, vakavaraisuus, liiketoiminta-mallien kestävyys ja hallinto.

Lisäksi tarkastellaan pandemiasta riippumattomia rakenteellisia seikkoja ja seurataan etenkin EKP:n Ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaoppaassa esitettyjen odotusten noudattamista sekä pankkien valmiuksia Basel III ‑säännöstön toimeenpanon loppuvaiheessa. Koronaviruskriisin etenemisestä riippuen tiettyjä valvontatoimia saatetaan sopeuttaa pankkikohtaisesti kunkin pankin riskiprofiilin mukaan.

2021
valvontaprioriteetit
2021
Valvontaprioriteetit

EKP vastaa koronaviruspandemiaan

Julkaisut

28.1.2021
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2021
7.10.2019
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2020
30.10.2018
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2019
18.12.2017
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2018
15.12.2016
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2017
6.1.2016
Yhteisen valvontamekanismin valvontaprioriteetit vuodelle 2016