Menu

Tillsynsprioriteringar under 2021

Under 2021 kommer ECB:s banktillsyn att i första hand fokusera sina tillsynsinsatser på fyra prioriterade områden som drabbats hårt av coronapandemin (covid-19): kreditriskhantering, kapitalstyrka, affärsmodellers hållbarhet och styrning.

Vi kommer även att genomföra ytterligare strukturorienterad verksamhet, där vi ser bortom effekterna av pandemin 2021, framför allt vad gäller bankernas efterlevnad av förväntningarna i ECB:s vägledning om klimat- och miljörelaterade risker och deras beredskap för att genomföra de sista delarna av Basel III. Beroende på hur krisen utvecklas kan vissa tillsynsaktiviteter justeras och skräddarsys efter bankers specifika riskprofiler.

2021
Tillsynsprioriteringar
2021
Tilllsynsprioriteringar

Vår respons på coronapandemin

Alla offentliggöranden

28 januari 2021
Tillsynsprioriteringar för SSM 2021
7 oktober 2019
Tillsynsprioriteringar för SSM 2020
30 oktober 2018
Tillsynsprioriteringar för SSM 2019
18 december 2017
Tillsynsprioriteringar för SSM 2018
15 december 2016
Tillsynsprioriteringar för SSM 2017
6 januari 2016
Prioriteringar för SSM 2016