Menu

Priority dohľadu na rok 2021

V roku 2021 bude bankový dohľad ECB sústrediť svoje úsilie predovšetkým na tieto štyri prioritné oblasti významne ovplyvnené pandémiou koronavírusu (COVID-19): riadenia kreditného rizika, kapitálová vybavenosť, udržateľnosť obchodných modelov a riadenie.

V roku 2021 budeme vykonávať i ďalšie štrukturálne aktivity, nesúvisiace s následkami pandémie, predovšetkým v spojitosti s plnením očakávaní stanovených vo všeobecných zásadách ECB ku klimatickým a environmentálnym rizikám zo strany bánk a ich pripravenosťou na záverečné fázy implementácie rámca Bazilej III. Konkrétne činnosti dohľadu môžu byť v závislosti od ďalšieho vývoja krízy upravené a prispôsobené špecifickým rizikovým profilom bánk.

2021
Priority dohľadu
2021
Priority dohľadu

Naša reakcia na pandémiu koronavírusu

Všetky vydania

28. januára 2021
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2021
7. októbra 2019
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2020
30. októbra 2018
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2019
18. decembra 2017
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2018
15. decembra 2016
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2017
6. januára 2016
Priority jednotného mechanizmu dohľadu na rok 2016