Menu

2021 m. priežiūros prioritetai

2021 m. ECB Bankų priežiūros tarnyba savo veiksmus pirmiausia telks į šias keturias prioritetines sritis, kurioms reikšmingą įtaką padarė koronaviruso (COVID-19) pandemija: kredito rizikos valdymas, kapitalo stiprumas, verslo modelių tvarumas ir vidaus valdymas.

2021 m. vykdysime ir struktūrinius veiksmus, orientuotus į kitas nei pandemijos poveikis sritis. Pirmiausia vertinsime, kaip bankai tenkina ECB vadove dėl klimato ir aplinkos rizikos išdėstytus lūkesčius ir kaip yra pasirengę galutiniam „Bazelio III“ įgyvendinimo etapui. Priklausomai nuo krizės raidos, tam tikra priežiūros veikla gali būti koreguojama ir pritaikoma atsižvelgiant į individualaus banko rizikos pobūdį.

2021 m.
priežiūros prioritetai
2021 m.
priežiūros prioritetai

Mūsų atsakas į koronaviruso pandemiją

Ankstesnių metų prioritetų aprašai

2021 01 28
BPM 2021 m. priežiūros prioritetai
2019 m. spalio 7 d.
BPM 2020 m. priežiūros prioritetai
2018 m. spalio 30 d.
BPM 2019 m. priežiūros prioritetai
2017 m. gruodžio 18 d.
BPM 2018 m. priežiūros prioritetai
2016 m. gruodžio 15 d.
BPM 2017 m. priežiūros prioritetai
2016 m. sausio 6 d.
BPM 2016 m. prioritetai