Menu

Prednostne naloge nadzora v letu 2021

Bančni nadzor v ECB bo leta 2021 svoje nadzorne aktivnosti usmeril na štiri prednostna področja, ki jih je pandemija koronavirusa (COVID-19) pomembno prizadela: upravljanje kreditnega tveganja, kapitalska moč bank, vzdržnost poslovnih modelov in upravljanje.

Izvedli bomo tudi dodatne strukturne aktivnosti, ki segajo onkraj vpliva pandemije v letu 2021, zlasti kar zadeva izpolnjevanje pričakovanj iz Vodnika ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih ter pripravljenost bank na zadnje faze izvajanja Basla III. Odvisno od tega, kako se bo kriza razvijala, je mogoče specifične nadzorne aktivnosti prilagoditi v skladu s specifičnim profilom tveganosti banke.

2021
Prednostne naloge nadzora
2021
PREDNOSTNE NALOGE NADZORA

Naš odziv na pandemijo koronavirusa

Vse objave

28. januar 2021
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2021
7. oktober 2019
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2020
30. oktober 2018
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2019
18. december 2017
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2018
15. december 2016
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2017
6. januar 2016
Prednostne naloge enotnega mehanizma nadzora v letu 2016