Menu

Priority v oblasti dohledu pro rok 2021

V roce 2021 zaměří bankovní dohled ECB svou dohledovou činnost především na následující čtyři prioritní oblasti, které jsou podstatnou měrou zasaženy pandemií koronaviru (COVID-19): řízení úvěrového rizika, kapitálová síla, udržitelnost obchodního modelu a správa a řízení.

Odhlédneme-li od dopadu pandemie v roce 2021, budeme provádět i další strukturální činnosti, a to zejména pokud jde o sladěnost bank s očekáváními stanovenými ve všeobecných zásadách ECB o klimatických a environmentálních rizicích a připravenost bank na konečné etapy provádění Basel III. V závislosti na vývoji krize mohou být specifické činnosti dohledu upraveny a nastaveny podle konkrétních rizikových profilů bank.

2021
Priority v oblasti dohledu
2021
Priority v oblasti dohledu

Naše odpověď na koronavirovou pandemii

Všechny zveřejněné materiály

28. ledna 2021
Priority SSM v oblasti dohledu pro rok 2021
7. října 2019
Priority SSM v oblasti dohledu pro rok 2020
30. října 2018
Priority SSM v oblasti dohledu pro rok 2019
18. prosince 2017
Priority SSM v oblasti dohledu pro rok 2018
15. prosince 2016
Priority SSM v oblasti dohledu pro rok 2017
6. ledna 2016
Priority SSM pro rok 2016