Menu

Priorytety nadzorcze na rok 2021

W 2021 działania Nadzoru Bankowego EBC skupią się przede wszystkim na czterech priorytetowych obszarach, na których mocno odbiła się pandemia koronawirusa (COVID‑19). Są to: zarządzanie ryzykiem kredytowym, siła kapitałowa, utrzymywalność modeli biznesowych i zarządzanie wewnętrzne.

W tym roku będziemy też w dalszym ciągu zajmować się kwestiami strukturalnymi, które wykraczają poza wpływ pandemii, związanymi zwłaszcza ze stopniem spełniania przez banki oczekiwań określonych w przewodniku EBC dotyczącym ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz gotowości banków do ostatnich etapów wdrażania Bazylei III. Zależnie od dalszego przebiegu kryzysu konkretne działania nadzorcze mogą być dostosowywane i ukierunkowywane odpowiednio do profilu ryzyka poszczególnych banków.

2021
Priorytety nadzorcze
2021
Priorytety nadzorcze

Nasza odpowiedź na pandemię koronawirusa

Priorytety z poprzednich lat

28 stycznia 2021
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2021
7 października 2019
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2020
30 października 2018
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2019
18 grudnia 2017
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2018
15 grudnia 2016
Priorytety nadzorcze SSM na rok 2017
6 stycznia 2016
Priorytety SSM na rok 2016