Menu

Toezichtsprioriteiten voor 2021

In 2021 zal ECB-Bankentoezicht de aandacht voornamelijk richten op vier prioritaire gebieden die materieel zijn geraakt door de coronapandemie: kredietrisicobeheer, kapitaalpositie, houdbaarheid van bedrijfsmodellen en governance.

We blijven in 2021 ook inzetten op structurele activiteiten die geen verband houden met de pandemie, met name de wijze waarop de banken voldoen aan de verwachtingen in de gids van de ECB inzake klimaat- en milieurisico’s en de mate waarin ze klaar zijn voor de laatste fasen van de tenuitvoerlegging van Bazel III. Afhankelijk van hoe de crisis zich ontwikkelt, kunnen bepaalde toezichtsactiviteiten worden aangepast en afgestemd op de specifieke risicoprofielen van banken.

2021
Toezichtsprioriteiten
2021
Toezichtsprioriteiten

Ons antwoord op de coronapandemie

Alle publicaties

28 januari 2021
Toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2021
7 oktober 2019
Toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2020
30 oktober 2018
Toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2019
18 december 2017
Toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2018
15 december 2016
Toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2017
6 januari 2016
Prioriteiten van het SSM voor 2016