Menu

2021. gada uzraudzības prioritātes

ECB banku uzraudzības jomā 2021. gadā galvenā uzmanība tiks pievērsta četrām prioritārajām jomām, ko būtiski ietekmē koronavīrusa (Covid-19) pandēmija. Šīs jomas ir kredītriska pārvaldība, kapitāla stabilitāte, uzņēmējdarbības modeļu ilgtspēja un pārvaldība.

2021. gadā mēs veiksim arī turpmākus strukturālus pasākumus, kas tieši neattiecas uz pandēmijas ietekmi, īpaši saistībā ar banku atbilstību ECB norādījumos par klimata pārmaiņu un vides riskiem izklāstītajām gaidām un to gatavību Bāzeles III prasību ieviešanas pēdējiem posmiem. Atkarībā no krīzes turpmākās attīstības konkrētas uzraudzības darbības var tikt koriģētas un pielāgotas atbilstoši katras bankas konkrētajam risku profilam.

2021. gads
Uzraudzības prioritātes
2021. gads
Uzraudzības prioritātes

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Visi paziņojumi presei

28.01.2021.
VUM uzraudzības prioritātes 2021. gadam
07.10.2019.
VUM uzraudzības prioritātes 2020. gadam
30.10.2018.
VUM uzraudzības prioritātes 2019. gadam
18.12.2017.
VUM uzraudzības prioritātes 2018. gadam
15.12.2016.
VUM 2017. gada uzraudzības prioritātes
06.01.2016.
VUM 2016. gada prioritātes