Wie houdt toezicht op mijn bank?

De ECB oefent toezicht uit op alle belangrijke en minder belangrijke instellingen (significant institutions en less significant institutions) in de deelnemende landen, via direct en indirect toezicht.

De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt in de eerste week van elke maand door de ECB bijgewerkt. Bij de opstelling ervan worden alle tot op de afsluitingsdatum genomen besluiten over de significantiestatus van banken in aanmerking genomen.

Voorgaande lijsten van onder toezicht staande entiteiten

De inleiding bij de lijst van onder toezicht staande entiteiten verschaft informatie over de regelgeving in verband met de periodieke bijwerking.

Inleiding bij de lijst van onder toezicht staande entiteiten

Soorten onder toezicht staande instellingen

In de GTM-kaderverordening worden de volgende soorten onder toezicht staande instellingen genoemd:

  • kredietinstellingen die in deelnemende lidstaten gevestigd zijn
  • financiële holdings die in deelnemende lidstaten gevestigd zijn
  • gemengde financiële holdings die in deelnemende lidstaten gevestigd zijn
  • bijkantoren die in deelnemende lidstaten zijn gevestigd door in niet-deelnemende lidstaten gevestigde instellingen