Wie houdt er toezicht op mijn bank?

De ECB oefent toezicht uit op alle belangrijke instellingen (significant institutions) en minder belangrijke instellingen (less significant institutions) in de deelnemende landen, via direct en indirect toezicht.

De ECB maakt de lijst van onder toezicht staande entiteiten up-to-date in de eerste week van elke maand. Bij de opstelling ervan houdt ze rekening met alle tot op de afsluitingsdatum genomen besluiten over de significantiestatus van banken.

Eerdere lijsten van onder toezicht staande entiteiten

De inleiding bij de lijst van onder toezicht staande entiteiten bevat informatie over de regelgeving waarop de periodieke bijwerking is gebaseerd.

Inleiding bij de lijst van onder toezicht staande entiteiten

Categorieën onder toezicht staande instellingen

In de GTM-kaderverordening worden de volgende categorieën onder toezicht staande instellingen genoemd:

  • in de deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde financiële holdings
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde gemengde financiële holdings
  • in de deelnemende lidstaten gevestigde bijkantoren van in niet-deelnemende lidstaten gevestigde kredietinstellingen