Cine supraveghează banca mea?

BCE monitorizează toate băncile semnificative și mai puțin semnificative din țările participante prin intermediul supravegherii directe și al celei indirecte.

Lista entităților supravegheate este actualizată de BCE în prima săptămână a fiecărei luni și reflectă toate deciziile privind caracterul semnificativ al băncilor care au intrat în vigoare până la data-limită.

Listele anterioare ale entităților supravegheate

Introducerea la lista entităților supravegheate oferă informații privind regulamentele care stau la baza evaluării periodice.

Introducerea la lista entităților supravegheate

Tipuri de entități supravegheate

În Regulamentul-cadru privind MUS, sunt menționate următoarele tipuri de bănci supravegheate:

  • instituții de credit cu sediul în statele membre participante;
  • societăți financiare holding cu sediul în statele membre participante;
  • societăți financiare holding mixte cu sediul în statele membre participante;
  • sucursale înființate în statele membre participante de instituții de credit cu sediul în state membre neparticipante.