Kas prižiūri mano banką?

ECB prižiūri visus dalyvaujančių šalių svarbius ir mažiau svarbius bankus vykdydamas tiesioginę ir netiesioginę priežiūrą.

ECB atnaujina prižiūrimų subjektų sąrašą kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę. Atsižvelgiama į visus sprendimus dėl bankų svarbos statuso, įsigaliojusius iki galutinės atnaujinimo dienos.

Ankstesni prižiūrimų subjektų sąrašai

Prižiūrimų subjektų sąrašo įvadinėje dalyje pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais grindžiama reguliari peržiūra.

Prižiūrimų subjektų sąrašo įvadinė dalis

Prižiūrimų subjektų tipai

BPM pagrindų reglamente nurodyti šie prižiūrimų bankų tipai:

  • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos kredito įstaigos
  • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos finansų kontroliuojančiosios bendrovės
  • dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės
  • nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų filialai, įsteigti dalyvaujančiose valstybėse narėse