Vem utövar tillsyn över min bank?

ECB utövar tillsyn över alla betydande och mindre betydande banker i de deltagande länderna genom direkt och indirekt tillsyn.

Förteckningen över enheter under tillsyn uppdateras av ECB den första veckan varje månad. Den återspeglar samtliga beslut om bankernas betydandestatus som har trätt i kraft fram till stoppdatumet.

Tidigare förteckningar över enheter som står under tillsyn

I inledningen till förteckningen över enheter under tillsyn finns information om regelverket för den regelbundna översynen.

Inledning till förteckningen över enheter under tillsyn

Typer av enheter under tillsyn

I ramförordningen om SSM anges följande typer av banker under tillsyn:

  • kreditinstitut etablerade i de deltagande medlemsstaterna
  • finansiella holdingföretag etablerade i de deltagande medlemsstaterna
  • blandade finansiella holdingföretag etablerade i de deltagande medlemsstaterna
  • filialer etablerade i deltagande medlemsstater av kreditinstitut etablerade i icke deltagande medlemsstater.