Kdo nadzira našo banko?

ECB z neposrednim ali posrednim nadzorom izvaja pregled nad vsemi pomembnimi in manj pomembnimi bankami v sodelujočih državah.

Število pomembnih nadzorovanih subjektov: 115

Seznam nadzorovanih subjektov (presečni datum sprememb: 1. avgust 2020), xls

ECB prvi teden vsakega meseca posodobi seznam nadzorovanih subjektov. Ta vključuje vse odločitve o statusu pomembnosti bank, ki so začele veljati do presečnega datuma.

Prejšnji seznami nadzorovanih subjektov

Uvod v seznam nadzorovanih subjektov vključuje informacije o uredbi, na kateri temelji redni pregled.

Uvod v seznam nadzorovanih subjektov

Vrste nadzorovanih subjektov

V okvirni uredbi o EMN se kot vrste nadzorovanih bank navajajo:

  • kreditne institucije s sedežem v sodelujočih državah članicah;
  • finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah;
  • mešani finančni holdingi s sedežem v sodelujočih državah članicah;
  • podružnice, ki so jih v sodelujoči državi članici ustanovile kreditne institucije s sedežem v nesodelujočih državah članicah.