Kas uzrauga manu banku?

ECB pārrauga visas nozīmīgās un mazāk nozīmīgās bankas iesaistītajās dalībvalstīs, veicot tiešu vai netiešu uzraudzību.

ECB aktualizē uzraudzīto iestāžu sarakstu katra mēneša pirmajā nedēļā. Tas atspoguļo visus lēmumus par bankas nozīmīguma statusu, kas stājušies spēkā līdz pēdējam datu aktualizēšanas termiņam.

Iepriekšējie uzraudzīto iestāžu saraksti

Uzraudzīto iestāžu saraksta ievadā sniegta informācija par regulāro pārbaužu pamatā esošajām regulām.

Uzraudzīto iestāžu saraksta ievadteksts

Uzraudzīto iestāžu veidi

VUM pamatregulā minēti šādi uzraudzīto banku veidi:

  • kredītiestāde, kas reģistrēta iesaistītā dalībvalstī;
  • finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas reģistrēta iesaistītā dalībvalstī;
  • jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, kas reģistrēta iesaistītā dalībvalstī;
  • filiāle, ko iesaistītā dalībvalstī izveidojusi kredītiestāde, kas reģistrēta valstī, kura nav iesaistītā dalībvalsts.