Kto nadzoruje mój bank?

EBC sprawuje bezpośredni lub pośredni nadzór nad wszystkimi bankami – zarówno istotnymi, jak i mniej istotnymi – z państw uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym.

Liczba nadzorowanych podmiotów mających status istotnych: 114

Pełna lista nadzorowanych podmiotów (data graniczna dla zmian: 1 września 2020; po angielsku), xls

Lista nadzorowanych podmiotów jest aktualizowana przez EBC w pierwszym tygodniu każdego miesiąca. Uwzględnia wszystkie decyzje w sprawie nadania lub odebrania statusu istotności, które weszły w życie do daty granicznej.

Wcześniejsze listy nadzorowanych podmiotów

W informacji wstępnej do listy wskazano rozporządzenia, na podstawie których dokonuje się regularnych przeglądów istotności.

Informacja wstępna do listy nadzorowanych podmiotów (niedostępna po polsku):

Kategorie nadzorowanych podmiotów

W rozporządzeniu ramowym w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego wyróżniono następujące kategorie banków objętych nadzorem:

  • instytucje kredytowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • finansowe spółki holdingowe mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich
  • oddziały ustanowione w uczestniczących państwach członkowskich przez instytucje kredytowe mające siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim.