Hvem fører tilsyn med min bank?

ECB fører direkte eller indirekte tilsyn med alle signifikante og mindre signifikante banker i de deltagende lande.

ECB opdaterer fortegnelsen over enheder under tilsyn den første uge i måneden. Fortegnelsen er en afspejling af alle afgørelser om bankers signifikans, som er trådt i kraft op til skæringsdatoen.

Tidligere fortegnelser over enheder under tilsyn

Indledningen til fortegnelsen over enheder under tilsyn oplyser om de forordninger, der ligger til grund for den regelmæssige gennemgang.

Indledning til fortegnelsen over enheder under tilsyn

Forskellige typer af enheder under tilsyn

I SSM-rammeforordningen omtales de forskellige typer af enheder under tilsyn som:

  • kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • blandede finansielle holdingselskaber, der er etableret i de deltagende medlemsstater
  • filialer etableret i de deltagende medlemsstater af kreditinstitutter, som er etableret i ikke-deltagende medlemsstater.