Mitä pankkeja EKP valvoo?

EKP kantaa kokonaisvastuun yhteisestä pankkivalvonnasta. Se siis valvoo kaikkia yhteisen valvontamekanismin piirissä olevia pankkeja – merkittäviä laitoksia suoraan ja vähemmän merkittäviä laitoksia välillisesti.

Merkittäviä valvottavia laitoksia: 114

Valvottavien laitosten luettelot (tilanne 1.9.2020), xls

EKP päivittää valvottavien laitosten luettelot kunkin kuukauden ensimmäisellä viikolla. Luettelot perustuvat laitosten asemaan tiedonkeruuhetkellä.

Aiemmat valvottavien laitosten luettelot

Säännöllisen päivityksen oikeusperusta käy ilmi erillisestä johdantoasiakirjasta.

Valvottavien laitosten luetteloiden johdanto

Valvottavat laitostyypit

YVM-kehysasetuksen mukaan valvottava laitos voi olla jokin seuraavista:

  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan holdingyhtiö
  • valvontamekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon sijoittautunut rahoitusalan sekaholdingyhtiö
  • sivuliike, jonka valvontamekanismiin osallistumattomaan jäsenvaltioon sijoittautunut luottolaitos on perustanut mekanismiin osallistuvaan jäsenvaltioon.