Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Andrea Enria

Τίτλοι σπουδών
1989

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M. Phil) στις Οικονομικές Επιστήμες, University of Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο

1987

Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες, Università Bocconi, Μιλάνο, Ιταλία

Επαγγελματική σταδιοδρομία
Από τον Ιανουάριο 2019

Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

2011-18

Πρόεδρος, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)

2008-11

Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτικών Κανονισμών και Πολιτικών, Banca d’Italia

2004-08

Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors - CEBS) και εταιρικός γραμματέας της CEBS Secretariat Limited

2003-04

Προϊστάμενος του Τμήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Εποπτείας, ΕΚΤ

2001-03

Κύριος Εμπειρογνώμονας, Γραμματέας της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Εποπτείας, ΕΚΤ

1999-2001

Εμπειρογνώμονας και στη συνέχεια Ανώτερος Εμπειρογνώμονας στην Μακροπροληπτική Ανάλυση στη Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων, Τμήμα Προληπτικής Εποπτείας, ΕΚΤ

1996-99

Ανώτερος Οικονομολόγος στη Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Δομών, Διεύθυνση Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Τομέα, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Banca d’Italia

1988-96

Οικονομολόγος στο Τμήμα Τραπεζικής Έρευνας και στη συνέχεια στο Τμήμα Πολιτικής Ανταγωνισμού, Τμήμα Κανονισμών και Γενικών Υποθέσεων, Γενική Διεύθυνση Τραπεζικής και Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, Banca d’Italia

Άλλες δραστηριότητες
1995

Σύμβουλος του Ιταλού Πρωθυπουργού Lamberto Dini, αποσπασμένος από την Banca d’Italia

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων